Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
on dalje
on duž
on iznad
on ka
on kod
on na
on o
on pravcem
on u
on an empty stomach natašte
on behalf of u ime nekoga
on condition that pod uslovom
on condition that pod uvjetom
on duty dežuran
on foot pješice
on foot pješke
on horseback na konju
on purpose namjerno
on the contrary naprotiv
on the occasion of povodom
on the verge of war na ivici rata
on this sheet na ovom listu
on time na vrijeme
on time pravodobno
on-line onlajn
onbehalfof u ime nekoga
once jedanput
once jednom
once nekada
oncoming koji pridolazi
oncoming koji se bliži
oncoming pridolaženje
oncoming primicanje
one jedan
one jedini
one jedinica
one jedinstven
one jedno
one neki
one pojedini
one prvi
one čovek
one čovjek
one by one jedan po jedan
one by one pojedince
one sided jednostran
one sided nejednak
one sided nepravedan
one sided nesimetričan
one sided ograničen
one sided pristrasan
one who onaj koji
one-eyed jednook
one-eyed ćorav
one-party jednopartijski
one-party system jednopartijski siste
one-roomed jednosoban
one-sided jednostran
one-sided nejednak
one-sided nepravedan
one-sided nesimetričan
one-sided ograničen
one-sided pristrasan
one-storied jednospratan
one-time jednokratan
one-way jednosmjeran
one-way street jednosmjerna ulica
oneness isključivost
oneness istovetnost
oneness istovjetnost
oneness jedinstvo
onerous tegoban
onerous težak
oneself sebe se
onion glavica luka
onion gomolj
onion luk
online povezan
online zavisan
onlooker gledalac
onlooker posmatrač
onlooker svjedok
only ili pak
only isključivo
only jedini
only jedino
only jedinstven
only međutim
only samo
only child jedinac
onrush juriš
onrush napad
onrush navala
onset juriš
onset napad
onset napadaj
onset početak
onslaught juriš
onslaught napad
onslaught navala
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?on
- prevod za riječ: ?on

Naš jezik Engleski jezik
on he
on him
on himself
on sam hi himself
ona her
ona herself
ona she
ona that
ona they
ona lično herself
ona sama she herself
onaj it
onaj pretender
onaj that
onaj yon
onaj koji one who
onaj koji štipa nipper
onaj što izbjegava shirker
onakav such
onako so
onamo there
onanija masturbation
onda now
onda then
onda therein
ondje there
ondulator undulator
one they
one those
onemogućen dimmed
onemogućiti disqualify
onemogućiti frustrate
onemogućiti neutralize
onemogućiti preclude
oneraspoložiti discompose
oneraspoložiti indispose
oneraspoložiti upset
oneraspoložiti se be upset
onesposobiti disable
onesposobiti unfit
onesposobljenost disability
onesvestiti stun
onesvestiti se faint
onesviješten unconscious
onesvijestiti faint
onesvijestiti stun
oni themselves
oni they
oni (mn. od that) those
oni sami themselves
onjušiti sniff
onjušiti snuff
onlajn on-line
ono it
ono itself
ono that
ono glavno main
ono je ites
ono što ograničava terminator
onoliko so many
onoliko so much
onoliko that many
onoliko that much
onomad recently
onostran ulterior
onuda in that direction
onuda that way
onuda there


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | an | od | os | ton | con | bon | ona | in | ion | jon | ono | non | of | oh | one | or | own | ox | don | ?on | son | oni | won | yon |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba