Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
unabashed nezabunjljiv
unabbreviated neskraćen
unable nemoćan
unable nesposoban
unabridged neskraćeno
unacceptable nepoželjan
unacceptable neprihvatljiv
unaccompanied bez pratnje
unaccomplished neizvršen
unaccomplished nepostignut
unaccountable neobičan
unaccountable neobjašnjiv
unaccountable neodgovoran
unaccustomed nenaviknut
unacquainted neupoznat
unacquainted nevješt
unacquainted stran
unadaptable nepodešljiv
unadapted nepodešen
unadjusted nemontiran
unadjusted nenamješten
unadjusted nepodešen
unadopted neprihvatljiv
unadvisedly neoprezno
unadvisedly nepromišljeno
unadvisedly nesmotreno
unafamilira nepoznat
unaffected nedirnut
unaffected nepromijenjen
unaffected neusiljen
unaffected prirodan
unaffected van uticaja
unaged neostario
unaided bez podrške
unaided bez pomoći
unaided svojim snagama
unallowable nedozvoljen
unalloyed nelegiran
unalloyed nepromiješan
unalloyed čist
unalterable nepromenljiv
unalterable nepromjenljiv
unaltered neizmijenjen
unambiguity jednoznačnost
unambiguity nedvosmislenost
unambiguous jednoznačan
unambiguous nedvosmislen
unanimity jednodušnost
unanimity jednoglasnost
unanimous jednodušan
unanimous jednodušno
unanimous jednoglasan
unanimous vote jednoglasno glasanje
unanimously jednoglasno
unannealed nekaljen
unannealed nežaren
unanswerable neodgovoran
unanswerable nepobitan
unanswered bez prigovora
unap.odrediti unapred odredir
unarmed bez oružja
unarmed goloruk
unarmed nenaoružan
unarmoured nearmiran
unarmoured neoklopljen
unary unaran
unary operator predznak
unasked nepitan
unasked nepozvan
unassailable neosvojiv
unassuming skroman
unattacked nenapadnut
unattainable nedohvatan
unattainable nedokučiv
unattainable nedostižan
unattainable neostvariv
unattended automatski
unattended bez nadzora
unattended bez operatora
unattended nepraćen
unattended u miru
unattended zanemaren
unattended time vrijeme mirovanja
unattractive neprivlačan
unauthorized neovlašten
unauthorized neovlašćen
unavailability deficitarnost
unavailability nedostupnost
unavailable deficitaran
unavailable nedobavljiv
unavailing beskoristan
unavailing uzaludan
unavalin bez djejstva
unavalin bezuspješan
unavalin nekoristan
unavaling bezuspešan
unavaling nekoristan
unavoidable neminovno
unaware neobavešten
unaware neobaviješten
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?un
- prevod za riječ: ?un

Naš jezik Engleski jezik
unakaziti contort
unakaziti disfigure
unakaziti distort
unakaziti mutilate
unakrsni razgovor babble
unakrsno ispit. cross-question
unakrsno ispitivanje cross question
unakrst across
unap.odrediti predestine
unapr.odrediti predetermine
unapred beforehand
unapred foreclose
unapred forth
unapred odredir unap.odrediti
unapred stvoren preconceived
unaprediti elevate
unaprediti further
unaprediti improve
unaprediti promote
unapređenje preferential
unapredjenje preferment
unapređenje preferment
unapredjenje promotion
unapređenjer promotion
unapređivanje advancement
unaprijed beforehand
unaprijed foreclose
unaprijed forth
unaprijed foward
unaprijed odlučen foregone
unaprijed odrediti predestine
unaprijed odrediti predetermine
unaprijed smišljeno preconcerted
unaprijed zaključiti prejudge
unaprijediti advantage
unaprijediti elevate
unaprijediti further
unaprijediti improve
unaprijediti prefer
unaprijediti promote
unaran unary
unatrag back
unatrag backwards
unazad backward
unazad backwards
unazadan back
unazadan backward
unazadno kretanje back stroke
unca ounce
uneravnotežiti overbalance
unesen u popis registered
uneti introduce
uneti u raspor. schedule
uneti u spisak enrol(l)
uneti zabunu perplex
unidin unidyne
unificirati unitize
uniforma togs
uniforma uniform
uniformisati uniform
uniformnost uniformity
unija union
unija veterana union of veterans
unijeti enter
unijeti feed
unijeti import
unijeti introduce
unijeti u raspored schedule
unijeti u spisa enrol(l)
unijeti zabunu perplex
unilateralan unilateral
unimodularan unimodular
unipolarni tranzisto transtrictor
unišstavati slaughter
uništavati harry
uništen wrecked
uništenje annihilation
uništenje extermination
uništenje holocaust
uništenje ruin
uništiti abolish
uništiti annihilate
uništiti consume
uništiti destroy
uništiti destry
uništiti extinguish
uništiti frustrate
uništiti obliterate
uništiti overthrow
uništiti quash
uništiti repress
uništiti ruin
uništiti scotch
uništiti ship wreck
uništiti ship-wreck
uništiti smash
uništiti smite
uništiti supperess
uništiti unmake
uništiti wreck
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?un
- prevod za riječ: ?un


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | uz | an | um | bun | ?un | pun | dun | fun | gun | on | in | jun | u | ud | nun | run | sun | up | urn | us |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba