Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
band banda
band dijapazon
band družina
band grupa
band kolut
band lanci
band obruč
band odred
band okovi
band opseg
band orkestar
band pantljika
band područje
band pojas
band polje
band prsten
band rulja
band skupina
band spojiti
band traka
band trakast
band veza
band vezati
band vrpca
band zavoj
band break traksta kočnica
band control polje kontrole
band saw kružna testera
band scatter polje rasijanja
band spectra pojasni spektri
band spectra trakasti spektar
band-guard zaštitno polje
bandage obloga
bandage ovoj
bandage povez
bandage povezati
bandage povoj
bandage zavoj
bandage up isprevijati
bandit bandit
bandit razbojnik
bandoleer fišeklija
bandpass pojasni opseg
bandpass propusnik opseg
bandspread širenje opsega
bandspreader proširivanje opsega
bandwidth širina opsega
bandwidth širina područja
bandy dobacivati
bandy dodavati
bandy izmenjati
bandy izmijenjati
bandy širiti
bandy legged krivih nogu
bandy legged krivono
bandy-legged krivih nogu
bandy-legged krivonog

Naš jezik Engleski jezik
banda band
banda gang
bandera pole
bandit bandit
banditizam recketeering


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aband | and | bad | bald | ban | banda | bandy | bane | bang | bank | baud | bawd | bend | bind | bond | brand | hand | land | sand | wand |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba