Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
col prijevoj
col sedlo
colander cedilo
colander cjedilo
colander sito
cold hladan
cold hladnoća
cold hunjavica
cold kihavica, kijavica
cold nazeb
cold prehlada
collaborate saradjivati
collaborate sarađivati
collapse gubiti snagu
collapse klonulost
collapse klonuti
collapse opadanje
collapse opadati
collapse propast
collapse rasulo
collapse sažeti
collapse slom
collapsible složiv
collapsible za sklapanje
collar kragna
collar naglavak
collar obod na vratilu
collar ogrlica
collar okovratnik
collar ovratnik
collar spojnica
collate komparirati
collate svrstati
collate uporediti
collate usporediti
collateral drugostepeni
collateral posredan
collateral uporedni
colleague kolega
collect inkasirati
collect kupiti
collect naplatiti
collect pobirati
collect pobrati
collect pokupiti
collect prikupiti
collect sabirati
collect custom duties cariniti
collection kolekcija
collection naplata
collection zbirka
collection agency biro za naplatu
collection agency blagajna
collection letter opomena
collection letter podsjećanje
collective kolektiv
collective kolektivan
collective skup
collective zajednički
collector akviziter
collector inkasant
collector kolekcionar
collector kolektor
collector kontrolor
collector mjenjač struje
collector poreznik
collector skupljač
college fakultet
college koledž
college zavod
college zavod
college škola
collegue drug
collegue kolega
collet čaura za zatezanje
collide sudariti se
collie ovčar (pas)
collier rudar
colliery rudnik uglja
collision tajan dogovor
collision zavera
collision zavjera
colloquial govorni
colloquial kolokvijalan
colloquial uobičajen
collossal kolosalan
collossal ogroman
collout opis objekata
collout line linija opisa objekat
collout text tekst opisa objekata
collout text box okvir za tekst opisa
collusion tajni sporazum
collusion ugovor
colon debelo crijevo
colon dve tačke
colon dvije tačke
colon dvotačka
colonel pukovnik
colonial stan. kolonije
colonial stanovnik kolonije
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: col
- prevod za riječ: col

Naš jezik Engleski jezik
col inch


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bol | coal | cob | cod | cog | coil | cold | colt | con | coo | cool | cop | cot | cow | cowl | coy | mol | pol | gol | hol | sol |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba