Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
din, n vera
din veroispovest
din oğretmeni, n veroučitelj
din dersi veronauka
din l.i.ü.u, a verski
dinamik dinamičan
dinamik, n dinamika
dinamit dinamit
dinamit, s dinamitski
dinamo, n dinamo
dinamo makinesi, n dinamo
dinar, n dinar
dinç čio
dinç jak
dinç krepak
dinç, a plah
dinç plahovit
dindar pobožan
dindar pobožno
dindar, n vernik
dindarlik, n pobožnost
dingin, n miran
dingin, n staložen
dinginlik, n mir
dini, a verski
dinine kuvvetli, n vernik
dinisiz, n otpadnik
dinleme, n slušanje
dinlendirici, a umirući
dinlenme, n odmaranje
dinlenme odmor
dinlenme odušak
dinlenme plandovanje
dinlenme yeri odmaralište
dinlenme yeri, n oporavilište
dinlenmek odmarati se
dinlenmek odmoriti
dinlenmek odmoriti se
dinlenmek plandovati
dinleyici, n slušalac
dinleyiş, n slušanje
dinme, n prestanjak
dinmek laknuti
dinmek, v prestati
dinmek primiriti
dinmek primiriti se
dinmlek, v slušati
dinsel tören, n zadušnice
dinsel öğüt, n propoved
dinsel tören zadušnica
dinsiz, a bezbožan
dinsiz bezbožnik
dinsiz, a neveran
dinsizlik, n bezbožništvo
dinsizlik, n nevera

Naš jezik Turski jezik
dinamičan dinamik
dinamika dinamik, n
dinamit dinamit
dinamitski dinamit, s
dinamo dinamo, n
dinamo dinamo makinesi, n
dinar dinar, n
dinastija âl, n.
dinastija hanedan, n
dinastija sülâle, n
dinja kavun, n


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?in | bin | cin | din | in | den | div | dik | dil | din | dini | dip | di? | diz | don | dim | dn | dan | in | fin | kin | sin | dio |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba