Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
duda duda
duh duh
duhoven duhovni
duhovit duhovit
duhovitost duhovitost
duhovnik svećenik
duhovščina svećenstvo
duša duša
dušenje gušenje
duševen duševni
duševen psihički
duševno bolan umobolan
dušik dušik
dušiti gušiti
dušiti pariti
dušiti pirjati

Naš jezik Slovenski jezik
dubina globina
dubok globok
dubokouman globokoumen
dud murva
duda duda
dug dolg
duga mavrica
dugačak dolg
dugme gumb
dugo dolgo
dugogodišnji dolgoleten
dugotrajan dolgotrajen
dugotrajno dolgotrajno
dugovanje dolg
dugovati dolgovati
duh duh
duhan tobak
Duhovi binkošti
duhovit duhovit
duhovit humorističan
duhovitost duhovitost
duhovitost humor
duhovni duhoven
duljina dolžina
duljinski dolžinski
dupin delfin
duriti se kujati se
duša duša
duševna bolest blaznost
duševni duševen
dušik dušik
dušnik sapnik
duže dlje
dužnost dolžost


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| da | do | dug | duh | dud | tu | u |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba