Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
fable bajka
fable basna
fable fabula
fable izmišljotina
fable mitologija
fable predmet šale
fable sadržaj
fable svijet priča
fablier pisac basni
fablier zbirka basni
fabricateur, -trice fabrikant
fabricateur, -trice kovač
fabricateur, -trice tvorac
fabrication falsifikovanje
fabrication izmišljanje
fabrication izrađivanje
fabrication prerada
fabrication proizvod
fabrication proizvodnja
fabrique crkvena dobra
fabrique crkveni oci
fabrique crkveni odbor
fabrique fabrika
fabrique izrađivanje
fabrique proizvod(nja)
fabrique radionica
fabriquer izmisliti
fabriquer izraditi sebi
fabriquer izrađivati
fabriquer nasamariti
fabriquer praviti
fabriquer pretvoriti
fabriquer proizvoditi
fabriquer raditi
fabriquer skovati
fabriquer ugrabiti
fabulette anegdota
fabulette kratka priča
fabulette pričica
fabuleusement basnoslovno
fabuleusement izmišljeno
fabuleusement nevjerovatno
fabuleux, -euse izmišljen
fabuleux, -euse kao u bajci
fabuleux, -euse mitski
fabuleux, -euse nevjerovatan
fac-similě faks
fac-similě faksimil
fac-similě snimak
fac-similě vjerna kopija
façade fasada
façade lice
façade prednja strana
façade pročenje
façade spoljašnjost
face debata
face dvoličan
face izgled
face lice
face nasuprot
face oči u oči
face oduprijeti se
face s lica
face strana
face u lice
face u prisustvu
facě, -e (lijepa (ružna)) lica
facětieusement smiješno
facětieusement šaljivo
facette blistav
facette duhovit
facette granična površina
facette ivica
facette mala ploča
facette mrežaste (oči)
facette površina
facette stranica
fâchě, a srdit
fâcher ljutim se
fâcher ljutiti
fâcher ljutiti se
fâcher, v ozlojediti
fâcher posvađati se
fâcher, v razgneviti
fâcher žao mi je
fâcherie ljutnja
fâcherie svađa
fâcherie zlovolja
fâcheux, -euse čangrizav
fâcheux, -euse čangrizav čovjek
fâcheux, -euse mučan
fâcheux, -euse nepovoljan
fâcheux, -euse neprijatan
fâcheux, -euse nesnosan
fâcheux, -euse neugodan
fâcheux, -euse neugodan čovjek
fâcheux, -euse nezgodno je
fâcheux, -euse težak
facial, -e lični
facies, -cies izgled
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: f?rier
- prevod za riječ: f?rier

Naš jezik Francuski jezik
f ambasada"
f krovni prozor"
f podmladjena šuma"
fabrička oznaka marque, f
fabrički industriel, -le
fabrički officinal, a
fabrički prěfabrique, a
fabrički radnik usineur, m
fabrika ětablissement
fabrika fabrique
fabrika manutention, f
fabrika usine, f
fabrika mlečnih proizvoda laiterie, f
fabrika opeke briqueterie
fabrika šećera sucrerie, f
fabrika svile soierie, f
fabrika tkanine tissage, m
fabrika ulja huilerie
fabrika za obogaćivanje laverie, f
fabrikant fabricateur, -trice
fabrikovati usiner, vb
fabula fable
faks fac-similě
faksimil fac-similě
faktor agent
faktor facteur
faktura facture
fakturisati facturer
fakultativan facultatif, -ive
fakultativan ultatif", -ive
fakultet facultě
fali mu jedna daska couche
falsifikat contrefaçon
falsifikat faux
falsifikovan faux
falsifikovan forgě, -e
falsifikovan truquě, a
falsifikovani dokument faux
falsifikovanje altěration
falsifikovanje fabrication
falsifikovanje imitation
falsifikovati adultěrer
falsifikovati altěrer
falsifikovati contrefaire
falsifikovati falsifier
falsifikovati fausser
falsifikovati frelater
falsifikovati truquer, vb
falsifikovati (potpis) imiter
falširati fausser
familija famille
familijaran familier, -ěre
fanatizam fanatisme
fantastičan fantasque
fantastični pristalica farouche
fantazija fantaisie
fantazija folle
fantom fantôme
fantom phantasme, m
fantomski fantomal, -e
far fanal"
far phare, m
farantovati garant, -e
farba colorant, e
farba peinture, f
farba (bijelilo, rumenilo) fard
farba za kosu teinture, f
farbanje badigeonnage
farbanje peinture, f
farbar teinturier, m
farbati badigeonner
farbati farder
farma ferme
farmacija pharmacie, f
farsa farce
fasada avant-plan
fasada devanture
fasada façade
fascikla chemise
fascikla dossier
fascinirati charmer
fascinirati fasciner
fatalan iněvitable
fatalno fatalement
fatalnost fatalitě
fatalnost iněvitabilitě
fatamorgana mirage, m
fatum fatalitě
fatum iněvitable
faza phase, f
faza suerte, f
fazonirati façonner
februar fevrier
federacija fěděration
federalac fěděrě, -e
feminiziran momak coeur
fen sěche-cheveux, m
fen sěchoir, m
fenjer fanal"
fenjer lanterne, f
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: f?rier
- prevod za riječ: f?rier


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | i | b | o | m | a | s | y |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba