Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
macabre, a grozan
macabre, a jezovit
macabre, a užasan
macchaběe, m davljenik
macchaběe, m leš
Macědonien, m Makedonac
macěrer, vb kvasiti
macěrer, vb močiti
macěrer, vb natopiti
macěrer, vb raskiseliti
mâchě, f izgrižen
mâchě, f ižvakan
mâchě, f nasečen
mâcher, vb grickati
mâcher, vb gristi
mâcher, vb spremati
mâcher, vb žderati
mâcher, vb žvakati
machin,-e, m nešto
machin,-e, m onaj
machin,-e, m ovaj
machin,-e, m znate ono
machinalement, adv mehanički
machinalement, adv nehotice
machinalement, adv nesvesno
machination, f navodjenje
machination, f podvaljivanje
machination, f spletka
machination, f spletkarenje
machine, f aparat
machine, f kombajn
machine, f mahinacija
machine, f mašina
machine, f mehanizam
machine, f naprava
machine, f orudje
machine, f sprava
machine, fig taktički potez
machine-outil, f alatka
machine-outil, f alatna mašina
machinerie, f mašinerija
machinerie, f mašinogradnja
machinerie, f mašinsko odeljenje
machinerie, f mehanizmi
machinerie, f pogonski uredjaj
machine~e, -e paklena mašina
mâchoire, f čeljust
mâchoire, f vilica
mâchonner, vb grickati
mâchonner, vb mrmljati
mâchonner, vb teško žvakati
mâchure, f greška
mâchure, f nagnječeno
mâchure, f oštećeno mesto
mâchurer, vb odštampati
mâchurer, vb uprljati
mâchurer, vb zacrniti
mâchurer, vb zamrljati
maclage, m mešanje
maclage, m udvajanje
maçon,-ne, m zidar
maçonner, vb ozidati
maçonner, vb zazidati
maçonner, vb zidati
macrobien,-ne, a dugovečan
macule, f ljaga
macule, f mrlja
macule, f pega
maculer, vb mazati se
maculer, vb okaljati
maculer, vb oskrnaviti
maculer, v ubrljati
maculer, v umrljati
maculer, vb zamračiti
maculer, vb zaprljati
madam, f domaćica
madam, f gazdarica
madam, f gospodjica
madam, f kneginja
maděfaction, f kvašenje
maděfaction, f vlaženje
mademoiselle, f gospodjica
madrě, a išaran žilama
madrě, fig lukav
madrě, fig prepreden
madrě, m prepredenjak
madrier, m debela daska
madrier, m greda
madrier, m rožnjača
madrure, f pega
madrure, f pruga
madrure, f šara na drvetu
magasin, m blok memorije
magasin, m depo
magasin, m dućan
magasin, m kaseta
magasin, m komora
magasin, m magacin
magasin, m magazin
magasin, m ostava
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: m?dialement
- prevod za riječ: m?dialement

Naš jezik Francuski jezik
m defile"
m pravljenje odlivka"
m dizanje"
ma dame
ma kakav quelconque, a
mač arme
mač ěpěe
mač fer
mač glaive
mač latte, f
mač sabre, m
maca chaton
maca iule
maca minon, m
mačak chat
mačak louve, f
mačak matou, m
mače chaton
maćeha marâtre, f
mačevalac escrimeur
mačevalac sabreur, m
mačevalac tireur, m
mačevanje assaut
mačevanje escrime
mačevati se escrimer
mačje oči oeil-de-chat, m
mačka chat
mačka greffier, -ere
mačka miaou, m
mačka (žanka) chatte
mačkica minon, m
mada encore
mada quoique
Madjar Hongrois, m
madjioničar magicien, m
mag mage, m
magacin chantier
magacin děcharge
magacin entrepôt
magacin garage
magacin magasin, m
magacin remiser, vb
magacin rěservoir, m
magacin resserre, f
magacin soute, f
magacin za letinu silo, m
magarac âne
magarac bourriquet
magarac grison, -ne
magareći kašalj quinte, f
magazin magasin, m
magazin magazine, m
magična reč maitre-mot, m
magično magiquement, adv
magija charme
magija magie, f
magisrat municipalitě, f
magistarski de troisiěme cycle, m
magistrala collecteur
magistrala magistral, f
magla brouěe
magla brouillard
magla crasse
magla nuěe, fig
magla temps gras, -se
magla je pala brouillard
magliti se embrouiller
maglovit brumeux, euse
maglovit caligineux, euse
maglovit flou, -e
maglovit něbuleux, a
maglovit nuageux, a
maglovit vague, a
maglovito nuageusement, adv
maglovito vaguement, adv
maglovitost sfumato, f
magluština brouěe
magluština brouillard
magluština embrun
magnet aimant
magnetizam magnětisme, m
magnetna igla boussole
magnetna rezonanca imageur
magnezijum magněsium, m
mah moment, m
mah mouvement, m
mahagoni acajou
mahanje battement
mahanje geste
mahanje rukom moulinet, m
mahati agiter
mahati brandir
mahati brandouiller
mahati branler
mahati dodeliner
mahati jouer
mahinacija machine, f
mahnit maniaque, a
mahnit possědě, a
mahom dans la plupart des cas, adv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: m?dialement
- prevod za riječ: m?dialement


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| f | u | i | mi | b | o | ma | a | s | um | me | hm | y |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba