Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mat asura
mat brisač
mat hasura
mat mat (boja)
mat otirač
mat podmetač
mat prostirka
mat rogozina
match borba
match jednak
match meč (sportski)
match odgovarati
match palidrvce
match par
match podesiti
match ravan (nečemu)
match spariti
match utakmica
match venčanje
match vjenčanje
match vjenčati
match vršnjak
match združiti
match šibice
match box kutija šibica
matchbox kutija šibica
matchless bez takmaca
matchless nedostižan
matchless nenadmašiv
matchless neuporediv
mate drug
mate oženiti
mate parnjak
mate pomoćnik
mate samac
mate samica
mate spariti
mate suprug
mate združiti
material gradivo
material gradja
material građa
material materija
material materijal
material materijalan
material sirovina
material tkanina
material testing ispitivanje materija
materialism materijalizam
materialist materijalist(a)
materialistic materijalist(a)
materialistic materijalist.
maternal materinski
maternal maternji
maternal po majci
maternity materinstvo
maternity hospital porodilište
mathematician matematičar
mathematics matematika
matinee dnevna priredba
matinee dnevni koncert
matinee matine, matineja
matriculate maturirati
matriculating pupil maturant
matriculation matura
matriculation matura
matrimonial bračni
matrimony brak
matrimony svadba
matrimony venčanje
matrimony vjenčanje
matrimony ženidba
matrix kalup
matrix matrica
matrix calculus matrični račun
matron domaćica
matron gospodja
matron gospođa
matron nadzornica
matron udata žena
matron upraviteljica
matter gradivo
matter gradja
matter građa
matter mariti
matter materija
matter nevolja
matter stvar
matter uzrok
matter važiti
matter značiti
matter of fact lišen mašte
matter of fact prozaičan
matter of fact suvoparan
matter when bilo kada
matteroffact lišen mašte
matteroffact prozaičan
matteroffact suvoparan
matting hasura
matting prostirač
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mat
- prevod za riječ: mat

Naš jezik Engleski jezik
mat (boja) mat
matematičar mathematician
matematička biologij biomathematics
matematika mathematics
materica uterus
materica womb
materija material
materija matter
materija substance
materija tissue
materijal material
materijal stuff
materijal za cijevi tubing
materijalan material
materijalist(a) materialist
materijalist(a) materialistic
materijalist. materialistic
materijalizam materialism
materinski maternal
materinski mother
materinski motherly
materinski parental
materinstvo maternity
materinstvo motherhood
materinstvo parenthood
maternica womb
maternji maternal
maternji jezik mother tonque
maternji jezik mothertonque
maternji jezik native language
mati mother
mati parent
matica register
matica (metalna) nut
matica (pčela) queen bee
matica zavrtnja screw nut
matičar registrar
matični master
matični ključ spanner
matični ure registry
matični ured registry
matine, matineja matinee
matora veštica crone
matora vještica crone
matrica array
matrica die
matrica jig
matrica matrix
matrica slug
matrica stencil
matrica feritne memo core array
matrica pretraživanj scan matrix
matrični pisač dot-matrix printer
matrični račun matrix calculus
matrični štampač dot-matrix printer
matrični štampač wire printer
matura matriculation
matura matriculation
maturant matriculating pupil
maturirati matriculate


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma | at | bat | cat | sat | gat | eat | fat | mast | kat | hat | mac | mad | mag | mal | malt | man | map | mar | mart | mate | may | meat | met | moat | mah | mati | mit | oat | pat | mak | rat | nat | at | ma? | vat |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba