Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
parableu bogami
parableu bogme
parachever, vb doterati
parachever, vb dovršiti
parachever, vb izvršiti krajnju obradu
parachever, vb svršiti
parachute, m kočnica
parachute, m padobran
parade, m defile
parade, f parada
parade, f pokazivanje
parade, f smotra
parade, f snaći se
parade, f svečanost
parader, vb izvoditi vežbe
parader, vb krstariti
parader, vb paradirati
parader, vb šepuriti se
paradeur, m pokazivač
paradis, m nebo
paradis, m raj
paradis, m zadnje galerije u pozorištu
paraffine, m parafin
parafoudre, m gromobran
parage, m grad unutar zidova
parage, m kraj
parage, m obalna zona
parage, m okolina
parage, m poreklo
parage, m predeo
parage, m rod
paraitre, vb briljirati
paraitre, vb isticati se
paraitre, vb izaći
paraitre, vb izgledati
paraitre, vb obelodaniti
paraitre, vb pojaviti se
paraitre, vb pokazati se
paraitre, vb pričinjavati
paraitre, vb videti se
paralique, a primorski
parallělement, adv paralelno
parallělement, adv u isto vrijeme
parallělement, adv uporedno
parallělisme, f naporednost
paralysě, a paralizovan
paralysě, m paralizovan bolesnik
paralysě, a umrtvljen
paralysě, a uzet
parangon, m biser
parangon, m obrazac
parangon, m uzorak
paranoiaque, a paranoičan
paranoiaque, a paranoik
parant, a ukrasni
paraoisse, f meštani
paraoisse, f parohija
paraoisse, f parohijska crkva
paraoisse, f župa
parapet, m grudobran
parapet, m naslon
parapet, m nizak zid
parapet, m ograda
paraphe, m paraf
paraphe, m potezi
paraphe, m skraćeni potpis
paraphrase, f objašnjavanje
paraphrase, f opširno razlaganje
paraphrase, f prepričavanje
paraphrase, f razrada
paraphraste, m tumač
parapluie, m kišobran
parasite, m gotovan
parasite, m parazit
parasite, m štetočina
parasol, m avion jednokrilac s krilom iznad trupa
parasol, m suncobran
paratonnerre, m gromobran
paravent, m paravan
paravent, m vetrobran
paravent, m zaklon

Naš jezik Francuski jezik
para fifrelin
para fuměe
para touffeur, f
para vanter, f
parada děfilě, m
parada parade, f
parada revue, f
paradajz tomate, f
paradirati parader, vb
paraf paraphe, m
parafin paraffine, m
paralela comparaison
paralelno parallělement, adv
paralizovan paralysě, a
paralizovan bolesnik paralysě, m
parametar grandeur
paramparčad briser en mille morceaux, f
paran pair, a
paranje fomentation
paranoičan paranoiaque, a
paranoik paranoiaque, a
parati briser
parati zěbrer, vb
parati srce fendre le cur
paravan obturateur, m
paravan paravent, m
paravana ěcran
parazit assiette
parazit parasite, m


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| jara | par | ara | bara | paa | paran | papa | paraf | parc | park | par? | pari | part | pora |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba