Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
pianist klavirista
pianist pijanista
piano klavir
piano pijano
pianoforte klavir
piateau plato
piateau visoravan
piazza pijaca
piazza trem
piazza trg
piazza trijem
piazza tržnica
piazza veranda
picaresque pustolovan
picce delo
picce deo
picce dio
picce djelo
picce komadi
picce komadić
picce krpiti
picce moneta
picce odlomak
picce orudje
picce oruđe
picce parče
picce uzorak
picce čestica
pich diameter srednji dijametar
pick birati
pick bockati
pick brati
pick izbor
pick kramp, krampa
pick odabirati
pick odabrati
pick pijuk
pick pokupiti
pick prebirati
pick probušiti
pick čačkalica
pick čačkati
pick a lock obiti
pick out kljuvati
pick time vrijeme pobude
pick-up truck kombi
pickax kopati
pickax pijuk
pickax raditi pijukom
pickax trbijio
pickax trnokop
pickaxe pijuk
picker prebirač
picker belt dovodni remen
picket kolac
picket piket
picket piketirati
picket predstraža
picket razmjestiti
picket stražar
picking branje
picking odabiranje
picking ogrisci
picking ostaci jela
picking uzgredna zgrada
pickle kiselina
pickle marinad
pickle nepr.položaj
pickle neprirodan položaj
pickle nestašno dijete
pickle rasol
pickle salamura
pickpocket džepar
pickpocket džeparoš
picnic izlet
picnic piknik
picric pikrinski
pictorial grafički
pictorial ilustrovan
pictorial izrazit
pictorial slikovan
pictorial umetnički
pictorial umjetnički
picture crtež
picture ikona
picture naslikati
picture oličenje
picture opisivati
picture portret
picture slika
picture slikati
picture snimak
picture book slikovnica
picture box okvir koji sadrži sl
picture-book slikovnica
picturecard igraća karta
picturesque bogat bojama
picturesque kitnjast
picturesque slikovit
picturesque živ
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pi
- prevod za riječ: pi

Naš jezik Engleski jezik
pi pooh
pica pizza
piće beverage
piće drink
piće liquor
piće od ruma grog
pička materina mother's scatch
pidžama pajamas
pidžama pyjamas
pigmejac pigmy
pigmejac pugmy
pih faugh
pih pooh
pihtije aspic
pihtije gelatine
pihtije jeel
pijaca bazaar
pijaca market
pijaca marketplace
pijaca mart
pijaca piazza
pijan boozy
pijan drunk
pijan groggy
pijan screwed
pijan tight
pijan tipsy
pijanac drunkard
pijanac heavy drinker
pijančenje carousal
pijančenje debauch
pijančiti drink
pijančiti revel
pijančiti roister
pijančiti sir
pijandura sir
pijanica drunk
pijanica drunkard
pijanica heavy drinker
pijanica inebriate
pijanica sot
pijanista pianist
pijanistvo drunkenness
pijanka drink
pijanka fuddle
pijanka orgy
pijanka razzle
pijanka refresher
pijanka revel
pijanka spree
pijano piano
pijavica leech
pijesak sand
pijetao cock
pijetao rooster
pijetao weathercock
pijuckati sip
pijuk mattock
pijuk pick
pijuk pickax
pijuk pickaxe
pijukanje piping
pijukati chirp
pijukati pip
pik spike
pikantan palatable
pikantan piquant
pikantan spicy
pikantnost piquancy
pikantnost poignancy
pikavac butt
pikavac stump
piket picket
piketirati picket
pikiranje nose dive
pikiranje nose-dive
pikirati nose dive
pikirati nose-dive
piknik picnic
pikrinski picric
pila saw
pilana sawmill
pile chick
pile chicken
pile poult
piletina chicken
piliti saw
piljar greengrocer
piljar hawker
piljarica greengrocer
piljarica hawker
piljarnica greengrocer's
piljevina cutting
piljevina sawdust
piljiti gaze
piljiti stare
pilot aviator
pilot pilot
pilotina sawdust
pilotiranje pilotage
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pi
- prevod za riječ: pi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | po | pa | pri | li | pih | mi | ni | pie | pig | pin | pip | pit | pik | ti | pir | vi |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba