Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
placage, m malterisanje
placage, m oblaganje
placage, m obloga od furnira
placage, m oplata
placage, m polaganje korjena
placage, m prevlaka
placage, m raspodela mesta
placage, m raspored
placage, m ulagivanje
placage, m umetanje
placard, m korektura
placard, m oglas
placard, m otisak
placard, m plakar
placard, m plakat
placard, m zidni ormar
placarder, vb ismejati
placarder, vb lepiti oglase
placarder, vb oglasiti
placarder, vb plakate
place, f bankari
place, f banke
place, f berza
place, f drugo mesto na trkama
place, f menjačnica
place, f mesto
place, f ocena
place, m Pazar
place, f platforma
place, f položaj
place, f površina
place, f prostorija
place, f red
place, m sedište
place, f služba
place, f teren
place, f trg
place, f tvrdjava
place, f zborno mesto
placě, a plasiran
placě, a smešten
place d´honneur, m začelje
placement, m investiranje
placement, m nameštanje
placement, m plasiranje
placement, m plasman
placement, m prodaja
placement, m raspored
placement, m razmeštanje
placement, m smeštanje
placement, m stavljanje
placement, m ulaganje novca
placement, m ulog
placer, vb naći posao
placer, v nameštati
placer, vb odrediti mesto
placer, vb postaviti
placer, vb pozajmiti
placer, vb prodati
placer, vb smestiti
placer, vb staviti
placer, vb ubaciti
placer, vb uklopiti
placet, m molba
placet, m odobrenje
placet, m pristanak
placidement, adv blago
placidement, adv mirno
placidement, adv tiho
placiditě, f blagost
placiditě, f mirnoća
plafond, m gornja granica
plafond, m najveća visina
plafond, m plafon
plafond, m tavanica
plafond, m visina leta
plafonner, vb bojiti plafon
plafonner, vb izradjivati
plafonner, vb leteti na najvećoj visini
plafonner, vb postavljati plafon
plage, f dijapazon
plage, f morska obala
plage, f morsko kupalište
plage, f paluba za poletanje
plage, f plaža
plage, f podnjeblje
plage, f predeo
plage, f raspon
plage, f strana sveta
plage, f žalo
plaid, m ćebe
plaid, m ogrtač
plaid, m plašt
plaid, m pokrivač
plaidant, a parnični
plaider, vb braniti
plaider, vb govoriti u odbranu
plaider, v parničiti se
plaider, vb voditi parnicu
plaider, vb zastupati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pl?nier
- prevod za riječ: pl?nier

Naš jezik Francuski jezik
plač eau
plač lamentation, f
plač pleur, m
plaća gage
plaćajući payant, a
plačan ěplorě
plačan pleurant, a
plačan pleurard, a
plaćanje marchě, m
plaćanje paye, f
plaćanje payement, m
plaćanje rětribution, f
plaćanje versement, m
plaćanje novcem salariat, m
plaćanje po učinku main-d´oeuvre, f
plaćanje unapred prěpaiement, m
plaćati allonger
plaćati appointer
plaćati gager
plaćati salarier, vb
plaćati solder, vb
plaćati stipendier, vb
plaćati unaprijed avance
plaćati za nekoga děfrayer
plaćen gage
plaćen salariě, a
plaćena poštarina franc
plaćeni radnik salariě, m
plaćeni ubica bravo
plaćeni ubica nervi, m
plaćeni ubica sicaire, m
plaćenik mercenaire, m
plačljiv larmoyant,-e, a
plačljiv plaintif, a
plačljiv triste, a
plačljivac pleurard, m
plačljivica pleureur, m
plačno dolemment
plafon ciel
plafon plafond, m
plafon plancher, m
plafon suspente, f
plafonjerka boule
plafonjerka lampe-suspension, f
plagijat larcin, m
plah brusque, a
plah emportě, a
plah violent, a
plahovit fougueux, -euse
plakar armoire
plakar placard, m
plakat affiche
plakat pancarte, f
plakat placard, m
plakat rěclame, f
plakate placarder, vb
plakati arroser
plakati baigner
plakati larmoyer, vb
plakati pleurer, vb
plakati vagir, vb
plaketa plaquette, f
plaknuti rincer, vb
plako doux
plamen brulant, e
plamen chaud, e
plamen flambant, -e
plamen flamboyant, -e
plamen flamme
plamen incendie
plamen inflammation
plameni ardent, e
plamenik lance, f
plamenit flamboyant, -e
plamičak flammeche
plamtati flamboyer
plamteti vaciller, vb
plan cadre
plan calcul
plan carte
plan charpenet
plan dessein
plan dessin
plan měthode, f
plan minuscule, f
plan plan, m
plan schěma, m
plan tracě, m
plan volet, m
plan je gotov, utvrđen, razrađen arreter
plandovanje oisivetě, f
planeta planěte, f
planina foret
planina montagne, f
planinar montagnard, m
planinarenje rěgalement, m
planinarski dom chalet
planinski montagnard, a
planinski greben dorsal, e
planinski lanac chaine
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pl?nier
- prevod za riječ: pl?nier


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pa | po | il | pal | pli | pol |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba