Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rate biti cenjen
rate biti cijenjen
rate brzina
rate cena
rate cijena
rate namet
rate norma
rate oceniti
rate ocijeniti
rate odnos
rate postotak
rate srazmera
rate srazmjera
rate stavka
rate stepen , udio
rate tarifa
rate vredeti
rate vrijediti
rate time podjela vremena
ratepayer poreski obavez.
ratepayer poreski obaveznik


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bate | date | fate | gate | grate | hate | rame | rata | irate | late | mate | pate | prate | race | rage | rake | rape | rare | rase | rat | rave | raze | rite | rote | sate |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba