Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
remanieur, m popravljač
remanieur, m preradjivač
remariage, f preudaja
remarier, vb po drugi put se oženiti
remarier, vb udati se po drugi put
remarquablement, adv neobično
remarquablement, adv upadljivo
remarquablement, adv vrlo značajno
remarquablement, adv znatno
remarque, f beleška
remarque, f napomena
remarque, f opaska
remarque, f opažanje
remarque, f primedba
remarque, f zapažanje
remarquer, vb motriti
remarquer, vb odeliti
remarquer, vb odlikovati
remarquer, vb ponovo označiti
remarquer, vb primetiti
remarquer, v spominjati
remarquer, vb ubeležiti
remarquer, vb ucrtati
remarquer, vb zameniti
remarquer, vb zapaziti
remblayer, vb nasipati
remblayer, vb nasuti
remblayer, vb zasipati
remblayer, vb zatrpati
rembourrer, vb nabiti
rembourrer, vb natrpati
rembourrer, vb puniti
remboursement, m isplata
remboursement, m pouzeće
rembourser, vb isplatiti
rembourser, v odužiti se
rembourser, vb vratiti
rembruni, a opaljen
rembruni, a pocrneo
rembruni, a smedj
rembruni, a taman
rembruni, a zagasit
remdre, v bljuvati
remdurcir, vb učiniti tvrdim
reměde, m klistir
reměde, m lek
remede hěroique jak lijek
remědiable, a izlečiv
remědier, vb lečiti
remědier, vb pomoći
remědier, vb popraviti
remembrance, f uspomena
reměmorer, vb opomenuti
reměmorer, vb podsetiti
reměmorer, vb prisetiti
remerciement, m zahvalnost
remerciement, m zahvaljivanje
remercier, vb zahvaliti
remercier, vb zahvaljivati
remettre, vb odreći se
remettre, vb ojačati
remettre, vb opet staviti
remettre, vb oporaviti
remettre, v uručiti
remettre, vb vratiti
rěminiscence, f sećanje
rěminiscence, f uspomena
remise, f isporuka
remise, f popust
remise, f postavljanje
remise, f predaja
remise, f prenos
remise, f smanjenje
remise, f sniženje
remiser, vb garaža
remiser, vb hangar
remiser, vb magacin
remiser, vb staviti
remisier, m posrednik
rěmissible, a oprostiv
rěmission, f oprost
rěmission, f pomilovanje
remodeler, vb preurediti
remodeler, vb reformisati
remontage, m navijanje
remontage, m ponovno dizanje
remontage, m postavljanje
remontant, a uzlazni
remontant, a uzvodni
remontěe, f dizanje
remontěe, f nagib
remontěe, f popodne
remontěe, f porast
remontěe, f povratak
remontěe, f uspon
remontěe, f vraćanje
remonter, vb nanovo se popeti
remonter, vb okrepiti
remonter, vb penjati se
remonter, vb ploviti uzvodno
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rem?dier
- prevod za riječ: rem?dier

Naš jezik Francuski jezik
remati roupiller, vb
remećenje (reda, rada) děsordre
remek-delo chef-d´oeuvre, m
remek-djelo chef-d’oeuvre
remen bande
remen baudrier
remen brassiere
remen brayer
remen courroie
remen cuir
remen laissě
remen laniěre, f
remen sangle, f
remen slip, m
remen trait, m
remen (za stezanje nečega) lacet
remen na kapi jugulaire
remenik roue, f
remetiti perturber, vb
remitenta bouillon
remont děpannage
remont entretien
remont rěfection, f
remont rěparation, f
remontni mehaničar děpanneur
remorker remorque, f
remorker toueur, m


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| red | sem | lem | ram | rep | trem | rez | krem | re? | nem | rum |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba