Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
savage divljak
savage grub čovjek
savage surov
savage urodjenik
savage urođenik
savant naučnik
savation spas
savation spašavanje
save izbaviti
save izuzev
save odbijati napad
save osim
save sačuvati
save sem
save snimiti
save spasiti
save spasti
save spremiti
save uštedeti
save uštedjeti
save all sačuvaj sve, spasi s
save as sačuvaj kao
save as spremiti kao
save file as types sačuvaj datoteku kao
save in sačuvaj u
save in spasi u
savege divlja
savege divljak
savege surov
saving osim
saving sem
saving ušteda
saving štednja
saving čuvaran
saving čuvarnost
savour aroma
savour draž
savour imati ukus
savour miris
savour mirisati
savour osobina
savour privlačnost
savour probati
savour sladiti se
savour smisao
savour tek
savour ugled
savour ukus

Naš jezik Engleski jezik
sav all
sav cumulative
sav entire
sav every
sav mere
sav solid
sav thorough
sav total
sav whole
šav burr
šav seam
šav stitch
šav suture
savesno knowingly
savest conscience
savest scruple
savestan conscientious
savestan nice
savestan scrupulous
savet admonition
savet advice
savet council
savet counsel
savet hint
savet recommmendation
savet senate
savetoati se deliberate
savetodavac monitor
savetodavni advisory
savetovanje advice
savetovati admonish
savetovati advise
savetovati counsel
savetovati recommend
savetovati se consult
savez alliance
savez union
savez država confederacy
savezna država federation
savezni all inion
savezni all-inion
savezni allied
savezni federal
saveznička vojska auxillary
saveznik ally
saveznik associate
saveznik confederate
saveznik copula
savijanje bending
savijanje camber
savijanje deflecition
savijanje deflection
savijanje inflexion
savijati bend
savijati bow
savijati flexure
savijati (se) deflect
savijati se nod
savijati se scorch
savijen bended
savijen bent
savijen (proš. od be bent
savijen komadić spill
savijno naprezanje bending strain
saviti bend
saviti bow
saviti camber
saviti fold
saviti furl
saviti hook
saviti inflact
saviti se decline
savitljiv ductile
savitljiv flexible
savitljiv limber
savitljiv limp
savitljiv lissom
savitljiv plastic
savitljiv pliable
savitljiv pliant
savitljiva žica flex
savitljivost flexibility
savitljivost plastic
savitljivost plasticity
savitljivost pliability
savjest conscience
savjest scruple
savjestan conscientious
savjestan nice
savjestan precise
savjestan scrupulous
savjet admonition
savjet advice
savjet council
savjet counsel
savjet hint
savjet recommmendation
savjet senate
savjet suggestion
savjetodavac monitor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sav
- prevod za riječ: sav


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | suv | siv | stav | sat | san | lav | sa | sad | sag | sap | save | saw | say | slav |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba