Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Tabak duhan
Tabak duvan
Tabak, der (die) trafika
Tabakhändle duhandžija
Tabakhändle duvandžija
Tabaksladen, der trafika
tabellarisch tabela
tabellarisch tabelaran
tabellarisch tablični
tabellarisieren sastaviti spise
tabellarisieren sastaviti tabak
tabellarisieren tabelirati
tabellarisieren tabulirati
Tabellarisierend tabeliranje
tabellarisierte tabeliran
Tabelle, die određivač
Tabelle, die planer
Tabelle, die pravljenje tabaka
Tabelle, die raspoređivač
Tabelle, die tabelarni prikaz
Tabelle, die tabeliranje
Tabelle, die tabelisanje
Tabelle, die tablica
Tabelle, die tabulacija
Tabelle, die upravljački program
Tablett poslužavnik
Tablett služavnik
Tablette, die tableta
Tabulator tabulator
Tachometer brzinomjer
Tachometer tahometar
Tadel, der karanje
Tadel, der prekorijevanje
Tadel, der ukor
Tadel, der zamjerka
tadelfrei besprijekoran
tadellos besprijekoran
tadeln grditi
tadeln gunđati
tadeln koriti
tadeln krivica
tadeln kriviti
tadeln kuditi
tadeln nepovoljan sud
tadeln optužiti
tadeln osuda
tadeln prigovarati
tadeln prigovor
Tadeln ukor
tadeln ukoriti
Tafel, die tabla
Tafel, die trpeza
tafeln častiti
Täfelun drvena oplata
Täfelun fotografski snimak
Täfelun komisija
Täfelun spisak porotnika
Täfelun uokvirena daska
Tag dan
Tagebuch bilježnica
Tagebuch dnevnik
Tagebuch kalendar
Tagelöhne poljski radnik
tagen svanuti
tagen svitati
tagen zasijedati
Tagesanbruch, der jutro
Tagesanbruch, der svanuće
Tagesanbruch, der svitanje
Tageslicht dan
Tageslicht svanuće
Tageslicht svjetlost dana
Tagesordnung agenda
Tagesordnung dnevni red
Tagesordnung podsjetnik
Tagesordnung program rada
Tagesumsatz, der dnevni promet
täglic dnevne novine
täglic dnevni
täglic svakodnevni
Tagundnachtgleiche ravnodnevnica
Tagung, die kongres
Tagung, die sastanak
Tagung, die skupština
Tagung, die zasijedanje
Taille, die pojas
Taille, die struk
Takt osjećaj mjere
Takt takt
Takt umješnost
Taktiken taktika
Taktiker taktičar
taktil dodirni
taktil opipljiv
taktil osjetan
taktisch taktičan
taktisch taktički
taktlos bez takta
taktlos grub
taktlos nedelikatan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ta
- prevod za riječ: ta

Naš jezik Njemački jezik
ta diese
tabak Bogen, der
tabak Papierbogen, der
taban Fußsohle, die
taban Sohle, die
tabela Sendeplan
tabela tabellarisch
tabela bodova Punkte
tabelaran tabellarisch
tabelarni prikaz Tabelle, die
tabeliran tabellarisierte
tabeliranje Tabellarisierend
tabeliranje Tabelle, die
tabelirati tabellarisieren
tabelisanje Tabelle, die
tabla Blatt, das
tabla Tafel, die
tabla zerschlagen
tabla (školska) Wandtafel
tableta Pille
tableta Tablette, die
tablica Mißbrauche
tablica Tabelle, die
tablični tabellarisch
tabor Lager, das
tabulacija Tabelle, die
tabulator Tabulator
tabulirati tabellarisieren
tačan authentisch
tačan Bedienerhinweis
tačan berichtigen
tačan bestimmte
tačan fein
tačan genau
tačan hart
tačan perfekt
tačan präzis
tačan pünktlich
tačan rechts
tačan richtig
tačan schmackhaft
tačan sehr klein
tačan sicher
tačan treu
tačan wahr
tačan zielsicher
tačka Artikel, der
tačka Halt
tačka Kern, der
tačka Punkt, der
tačka i zarez Semikolon
tačka minimuma Tal
tačka suprotna zenitu Nadir
tačka taljenja Schmelzpunkt, der
tačka topljenja Schmelzpunkt, der
tačkast getüpfel
tačke Schubkarre, die
tačke Schubkarren, der
tačkica Marmorieren
tacna Untertasse
tačnije ziemlich
tačno außer Betrie
tačno Bleilot, das
tačno genau
tačno polieren
tačno rechts
tačno wahrlich
tačno odrediti spezifizieren
tačnost Bedeutung, die
tačnost Exaktheit, die
tačnost Feinheit, die
tačnost Genauigkeit, die
tačnost Gewißhei
tačnost Nett
tačnost Pünktlichkeit, die
tačnost Regelmäßigke
tačnost Schnelligkeit
tačnost Sensibilitä
tačnost Strenge, die
tačnost Wahrheit
tada da
tada damals
tada dann
tadašnji damalig
tahograf Fahrtenschreiber, der
tahometar Tachometer
taj damit
taj dieser
taj gleich
taj isti dasselbe
taj isti ebenfalls
tajan eingeweiht
tajan geheimnis
tajan heimlich
tajan schlau
tajan dogovor Kollision
tajanstven geheimnisvoll
tajanstven okkult
tajanstven unergründlic
tajanstven unheimlich
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ta
- prevod za riječ: ta


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma | ka | na | tak | da | tu | taj | to | ti | za | ja | te | sa | a | pa | ta |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba