Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
stav položaj
stav stalež
stav stanje
časně vstávat raniti
dát do zástavy založiti
dostat se do vedoucího postavení nametnuti (se)
dostávat dobivati
dostaveničko sastanak
lěčebný ústav lječilište
nástavec nastavak
nedostávat se manjkati
nedostávat se nedostajati
nedostávat se oskudijevati
nepředstavitelný nezamisliv
odstavec odjeljak
podstavec podnožje
podstavec postolje
postava lik
postava pojava
postava prilika
postava rast
postava stas
postavení položaj
postavení svojstvo
postavit podići
postavit postaviti
postavit sagraditi
postavit staviti
postavit se stati
povstávat dizati
představa pomisao
představa predodžba
představa predstava
představení predstava
představení predstavljanje
představení priredba
představený pretpostavljeni
představit odglumiti
představit predstaviti
představit si predočiti
představit si uobraziti
představit si zamisliti
představitel predstavnik
představitelka predstavnica
představivost uobrazilja
představovat glumiti
představovat predstavljati
přestavět pregraditi
přestávka odmor
přestávka pauza
přestávka prekid
přestávka stanka
přetstava pojam
přístav luka
přístav pristanište
přistávat pristajati
přistaviště pristanište
přistavit prisloniti
protilehlě postavení oporba
rozstavit rastopiti
sestava sastav
sestávat sastojati se
sestavení sastav
sestavit sastaviti
sestavit sklopiti
sestavování sastavljanje
sestavování slaganje
soustava sustav
soustavný sustavan
startovní a přístávací plocha pista
stav (tkalcovský) stan
stavba gradnja
stavba građevina
stavba struktura
stavení kuća
stavení zgrada
stavění lodí brodogradnja
staveniště gradilište
stavět graditi
stavět podizati
stavět stavljati
stavět dizati
stavět se činiti se
stavět se do pózy pozirati
stavitel graditelj
stavitelný probavljiv
stavitelství graditeljstvo
stavivo građa
stávka štrajk
stávkovat štrajkati
ústav institut
ústav zavod
ústava ustav
ustavičně neprestano
ustavičný neprestan
ustavovat imenovati
vestavěný ugrađen
výstava izložba
výstavba gradnja
výstavba izgradnja
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: stav
- prevod za riječ: stav

Naš jezik Češki jezik
stav mínění
stav názor
stav postoj
stav přesvědčení
stav stanovisko
blistav lesklý
blistav skvostný
blistav třpytivý
dati ostavku odstoupit
dostava dodání
dostava dodávka
dostaviti dodat
dostaviti doručit
dostavljati dodávat
dostavljati doručovat
iskorištavati vykořist``ovat
izostaviti vynechat
izvještavati oznamovat
izvještavati podávat zprávu
jednostavan jednoduchý
jednostavan přirozený
jednostavan prostý
jednostavnost jednoduchost
jednostavnost přirozenost
krastavac okurka
kreštav krákavý
kreštav skřežotavý
kreštav vřeštivý
lastavica vlaštovka
nastava vyučování
nastava výuka
nastavak dodatek
nastavak koncovka
nastavak nástavec
nastavak pokračování
nastavak přípona
nastaviti pokračovat
nastaviti prodloužit
nastavnica učitelka
nastavnik učitel
ništavan nicotný
ostaviti nechat
ostaviti opustit
ostaviti přenechat
ostaviti zanechat
ostaviti koga na cijedilu nechat koho na holičkách
ostavka odstupení
ostavljen opuštěný
ostavljen ponechaný
ostavljen zanechaný
ostavština dědictví
ostavština odkaz
ostavština pozůstalost
podstava podšívka
podstaviti podložit
podstaviti podšít
pojednostavniti zjednodušit
postaviti jmenovat
postaviti položit
postaviti postavit
postaviti stanovit
postaviti určit
postaviti ustanovit
postaviti (pitanje) položit
postavljanje jmenování
postavljanje ustanovování
postavljenje ustanovování
predstava představa
predstava představení
predstaviti představit
predstaviti vylíčit
predstaviti zobrazit
predstavljanje představení
predstavljati být
predstavljati líčit
predstavljati představovat
predstavljati předvádět
predstavljati zastupovat
predstavljati znamenat
predstavnica představitelka
predstavnica zástupkyně
predstavnik představitel
predstavnik zástupce
predstavništvo zastupitelstvo
pretpostaviti dát přednost komu, čemu
pretpostaviti předpokládat
pretpostavka domněnka
pretpostavka předpoklad
pretpostavljati dávat přednost komu, čemu
pretpostavljati domnívat se
pretpostavljati předpokládat
pretpostavljeni nadřízený
pretpostavljeni představený
rastava rozloučení
rastava rozvod
rastaviti rozdělit
rastaviti rozvěst
rastaviti se rozdělit
rastaviti se rozebrat
rastaviti se rozložit
rastaviti se rozpojit
rastaviti se rozvěst
rastavljanje rozdělování
rastavljanje rozebírání
rastavljanje rozpojování
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: stav
- prevod za riječ: stav


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| stan | sav | stas | star | stat | stav | ustav |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba