Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
anomálie anomalija
Austrálie Australija
balik zamotak
balík paket
balík svežanj
basketbalista košarkaš
chválit hvaliti
chválit veličati
chválit se hvaliti se
diskvalifikovat diskvalificirati
formalita formalnost
ilegalita podzemlje
imperializmus imperijalizam
invalida invalid
invalidní vozík invalidska kolica
Itálie Italija
kalibr kalibar
kapalina tekućina
kapitalizmus kapitalizam
kavalir vitez
koalice koalicija
králík kunić
kvalifikace kvalifikacija
kvalita kakvoća
liberalizmus liberalizam
lokalizovat lokalizirati
malicherný sitničav
maličkost malenkost
maličkost sitnica
maličký malen
maličký sićušan
maličký sitan
malina malina
malínký sićušan
malíř slikar
malíř (pokojů) ličilac
malířka slikarica
malířství slikarstvo
mentalita mentalitet
nacionálie generalije
nacionalizmus nacionalizam
napálit izraditi
natalita natalitet
navalit natovariti
navalit navaliti
nekvalifikovaný nekvalificiran
neutralita neutralnost
neutralizovat neutralisati
neutralízovat neutralizirati
obalit omotati
oddálit udaljiti
odhalit razotkriti
odhalít otkriti
opálit se pocrnjeti
ošálít zavarati
paličatý tvrdoglav
palice bat
palice malj
pálit paliti
pálit peći
pálit pržiti
pálit pucati
pálit žeći
pálít štipati
pálít žariti
palivo gorivo
pálivý ljut
paralizovaný paraliziran
podpálit potpaliti
podpálit upaliti
realita realnost
realita stvarnost
realita zbilja
realizovat izvoditi
rivalita suparništvo
rozbalit odviti
rozbalit raspakirati
rozbalit razviti
rozpálít se usijati se
rozvalina ruševina
schválit odobriti
schválit prihvatiti
schválit primiti
sexualita seksualnost
sexualita spolnost
signalizace signalizacija
signalizovat signalizirati
socializmus socijalizam
spálit opeći
spálit spaliti
spálit se izgorjeti
specialista specijalist
specialita specifičnost
specialita specijalitet
specialita specijalnost
svalit se prevrnuti se
syndikalizmus sindikalizam
talíř tanjur
uvalit podezření (na koho) osumnjičiti
valit se valjati se
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ali
- prevod za riječ: ali

Naš jezik Češki jezik
ali a
ali ale
ali avšak
analiza analýza
analizirati analyzovat
analizirati prověst razbor
anomalija anomálie
Australija Austrálie
brojalica rikadlo
brojalica řikadlo
čačkalica párátko
diskvalificirati diskvalifikovat
dizalica jeřáb
dizalica zdvihadlo
duda varalica dudlík
faliti chybět
generalije nacionálie
hvaliti chválit
hvaliti se chlubit se
hvaliti se chválit se
hvaliti se chvástat se
igralište hřiště
imperijalizam imperializmus
inhalirati inhalovat
instalirati instalovat
invalid invalida
invalidska kolica invalidní vozík
Italija Itálie
kalibar kalibr
kalibar ráže
kanalizacija stoka
kapitalizam kapitalizmus
kazalište divadlo
klizalište kluziště
koalicija koalice
kvalifikacija kvalifikace
kvaliteta jakost
kvalitetan jakostní
liberalizam liberalizmus
lokalizirati lokalizovat
lutalica tulačka
lutalica tulák
mali Isus jezulátko
malina malina
malina malost
mentalitet mentalita
nacionalizam nacionalizmus
naličje rub
nalijepiti nalepit
nalijepiti prilepit
nalijevo vlevo
nalikovati podobat se
nalivpero plnicí pero
natalitet natalita
natalitet porodnost
navaliti nahrnout se
navaliti navalit
navaliti vrhnout se
navaliti zaútočit
nekvalificiran nekvalifikovaný
neutralisati neutralizovat
neutralizirati neutralízovat
odmaralište odpočívadlo
odmaralište rekreační dům
odmaralište zotavovna
okupljalište shromaždiště
osamostaliti se osamostatnit se
padaline srážky
palica hůl
palica tyč
paliti pálit
paraliza obrna
paraliza ochrnutí
paraliza paralýza
paraliziran paralizovaný
parkirališni parkovací
parkiralište parkoviště
penjalica kotvice
penjalica prolězačka
potpaliti podnítit
potpaliti podpálit
potpaliti roznítit
potpaliti zapálit
požaliti litovat
požaliti politovat
požaliti zalitovat
požaliti se postěžovat si
prebivalište bydliště
prebivalište místo pobytu
prebivalište sídlo
pristalica přívrženec
provalija propast
provalija průrva
provalija rozsedlina
provaliti propuknout
provaliti prorazit
provaliti vloupat se
provaliti vylomit
provaliti vypáčit
psihoanalitičar psychoanalytik
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ali
- prevod za riječ: ali


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ale | ili | ani | asi |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba