Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
bezbranný nezaštićen
brada brada
bradavice bradavica
brambor krumpir
brambora krumpir
brána vrata
bránice ošit
bránit braniti
bránit kočiti
bránit priječiti
branka vrata
brankář golman
brankář vratar
branková tyč vratnica
brašna torba
brát oduzimati
brát uzimati
brát drogy drogirati se
brát zpět povlačiti
bratr brat
bratranec bratić
bratrstvi bratstvo
brázda brazda
Brazilec Brazilac
Brazílie Brazil
Brazilka Brazilka
brazilský brazilski
brblat mrmljati
brebentit brbljati
brebtat čavrljati
brečet sliniti
břeč``tan bršljan
břeh obala
břemeno breme
břemeno teret
břevno balvan
břevno greda
březen ožujak
břidil šeprtlja
břidlice škriljevac
brigáda brigada
břimě teret
břinkání zvečanje
Brit Britanac
Británie Britanija
Britka Britanka
britsky britanski
britský britanski
břitva brijač
bříza breza
brnění oklop
brod plićak
brodit se gaziti
bronchitida bronhitis
bronchitis bronhitis
bronz bronca
broskev breskva
brouk kukac
brousit brusiti
brouzdat se gaziti
brož broš
brožura" brošura
bručet gunđati
bručet mrmljati
brukev repa
brumlat gunđati
brusle klizaljka
bruslení klizanje
bruslit klizati se
bruslít sklizati se
brýle naočale
brzda kočnica
brzdit kočiti
brzy rano
brzy skoro
brzy uskoro
bý t obrácen kam gledati
být dobře naladě biti dobre volje
cerebrální cerebralan
dobrácký dobroćudan
dobrě dobro
dobro blagodat
dobro dobro
dobro diní blagodat
dobročinnost dobrotvornost
dobročinný dobrotvoran
dobrodružství pustolovina
dobromyslmý dobroćudan
dobrota dobrota
dobrotivost dobrota
dobrotivý dobrostiv
dobrovolník dobrovoljac
dobrovolný dobrovoljan
dobrozdání mišljenje
dobrozdání uvjerenje
dobrý dobar
holobrádek balavac
holobrádek golobradi momak
hybridní hibridan
kalibr kalibar
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: brt
- prevod za riječ: brt

Naš jezik Češki jezik
bezbrižan bezstarosný
bezbrižan lhostejný
bezobrazan drzý
bezobrazan opovážlivý
bezobrazan troufalý
biti dobre volje být dobře naladě
biti dobre volje mít doboru náladu
bračni manželský
brada brada
brada sa brkovima vous
bradavica bradavice
brak manželství
brak sňatek
brana hráz
brana přehrada
branitelj ochránce
braniti bránit
braniti hájit
braniti (se) chránit (se)
brašno mouka
brat bratr
brati česat
brati sbírat
brati sklizet
brati trhat
bratić bratranec
bratstvo bratrstvi
brava zámek
brazda brázda
brazda rýha
brazgotina jizva
Brazil Brazílie
Brazilac Brazilec
Brazilka Brazilka
brazilski brazilský
brbljati brebentit
brbljati drmolit
brbljati žvanit
brdo hora
brdo kopec
brdovit hornatý
brdovit kopcovitý
breme břemeno
breme náklad
breskva broskev
breza bříza
brežuljak kopec
brežuljak pahorek
brežuljak vrch
brežuljkast kopcovitý
brid hrana
bridak řizný
briga pěče
briga starost
brigada brigáda
brijač břitva
brijač holicí strojek
brijač holič
brijaći aparat holicí strojek
brijačnica holičství
brijati se holit se
briljantan skvostný
brinuti se dbát
brinuti se pečovat
brinuti se starat se
brisalo hadr
brisalo utěrka
brisanje utírání
brisati gumovat
brisati otírat
brisati přeškrtavát
brisati utírat
brisati vymazavát
brisati vyškrtávat
Britanac Brit
Britanija Británie
Britanka Britka
britanski britsky
britanski britský
britvica žiletka
brivica čepelka
brivica žiletka
brižljiv pečlivý
brižljiv starostlivý
brižljiv svědomitý
brk knír
brklja závora
brkovi kníry
brkovi vousy
brlog pelech
brod lod
brodogradilište loděnice
brodogradnja lodařství
brodogradnja stavění lodí
brodolom ztroskotání lodi
brodovlasnik lodař
brodovlasnik rejdař
broj čislo
broj čislovka
broj množství
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: brt
- prevod za riječ: brt


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bar | bor | brz | Ir | brk | obr |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba