Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
dav gomila
dav mnoštvo
dav narod
dav svijet
bradavice bradavica
dávat davat
dávat na sebe pozor paziti se
dávat pozor paziti
dávat přednost komu, čemu pretpostavljati
dávej(te) pozor! pazi!
dávení davljenje
dávit se daviti se
dávit se gušiti se
dávka doza
dávka obrok
dávka pristojba
dávná doba starina
dávno odavno
dodávat dostavljati
dodávat odvahy hrabriti
dodávat ovdahy bodriti
dodavatel dobavaljač
dodavatelka dobavljačica
dodávka dostava
hádavý svadljiv
nadávat grditi
nadávat kleti
nadávat psovati
nadávat vikati (na koga)
nadávka grdnja
nadávka pogrda
nadávka psovka
nadávka uvreda
nedávno nedavno
oddávat vjenčati
oddavky vjenčanje
odedávna odavno
odevzdávat predavati
odnedávna odnedavno
opadávat opadati
paidavý kljast
pajdavý šepav
podávat podnositi
podávat služiti
podávat si ruce rukovati se
podávat zprávu izvještavati
pohledávka potraživanje
poždavek zahtjev
předávat predavati
předsedávat predsjedavati
přesnídávka zakuska
přídavek dodatak
přídavek doplatak
přídavně jměno pridjev
přídavný dodatni
probodávat probadati
prodavač prodavač
prodavačka prodavačica
prodávat prodavati
rozprodávat raspačavati
rozprodávat rasparčavati
starodávný davan
starodávný drevan
starodávný prastar
starodávný starinski
střídavý izmjenični
sundávat skidati
sundávat spuštati
udavač potkazivač
vydávat světlo svijetliti
vydavatel izdavač
vydavatelstvý izdavaštvo
vyndavat vaditi
vyndavování vađenje
vyzedávat dizati
znedávna odnedavno
zvídavost radoznalost
zvídavý radoznao

Naš jezik Češki jezik
bradavica bradavice
davan starodávný
davanje náklady
davanje poplatky
davanje vydání
davat dávat
davat poskytovat
daviti se dávit se
daviti se dusit se
daviti se topit se
davljenje dávení
držati predavanje přednášet
ispredavati předněst
izdavač nakladatel
izdavač vydavatel
izdavaštvo nakladatelství
izdavaštvo vydavatelstvý
krivudav klikatý
mjerodavan rozhudujíci
mjerodavan směrodatný
mjerodavnost směrodatnost
nedavno nedávno
obuzdavati krotit
obuzdavati mírnit
odavde odtud
odavno dávno
odavno odedávna
odnedavno odnedávna
odnedavno znedávna
opravdavanje odůvodňování
opravdavanje ospravedlňování
padavica padoucnice
poslodavac zaměstnavatel
predavač přednašeč
predavač přednášející
predavanje přednáška
predavati odevzdávat
predavati předávat
predavati předkládat
predavati přednášet
predavati vyčovat
predavati vznášet
predsjedavati předsedat
predsjedavati předsedávat
pregledavati vyšetřit
prevladavati ovládat
prevladavati převahu
prevladavati převládat
prevladavati získávat
prodavač prodavač
prodavačica prodavačka
prodavaonica obchod
prodavaonica prodejna
prodavati prodávat
razgledavanje prohlídka
razgledavati prohlížet si
stanodavac bytný
stanodavac pronajímatel bytu
svladavati krotit
udav hroznýš
udaviti udusit
udaviti zardousit
vladavina panování
vladavina vláda
zadaviti zardousit
zadaviti zaškritit
zakonodavan zákonodárný
zakonodavan zákonotvorný
zakonodavstvo zákonodárstvi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| da | sav | da? | dar | dah | dan | div | udav | lav | av |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba