Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
bezdomovec beskućnik
bezvědomí nesvijest
bezvědomí nesvjestica
být v bezvědomí onesviješten
dóm katedrala
domácí domaći
domácí kućevlasnik
domácí kućni
domácí mjesni
domácí pitom
domácí úkol domaća zadaća
domácký kućni
domácnost domaćinstvo
domácnost kućanstvo
dominace dominacija
dominovat dominirati
domluvit ugovoriti
domluvit utvrditi
domluvit se sporazumjeti se
domnělý prividan
domněnka pretpostavka
domnívat se držati
domnívat se misliti
domnívat se pretpostavljati
domnívat se smatrati
domorodec urođenik
domov dom
domov domovina
domov zavičaj
domovní kućni
domovní řád kućni red
domovnice pazikuća
domovník domar
domovník pazikuća
domýšlivý tašt
majitel domu kućevlasnik
nevědomost neukost
nevědomost neznanje
nevědomý nenamjeran
nevědomý nesvjestan
nevědomý neuk
pán domu domaćin
paní domu domaćica
paní domu gazdarica
podomek momak
podvědomí podsvijest
podvědomí podsvjestan
sebevědomí samopouzdanje
sebevědomí samosvijest
svědomí savjest
svědomitý brižljiv
svobodomilovný slobodarski
svobodomyslný slobodarski
svobodomyslný slobodouman
svobodomyslný člověk slobodnjak
uvědoměle svjesno
uvědomělý svjestan
uvědomění svijest
uvědomit obavijestiti
uvědomit si spoznati
vědomě svjesno
vědomí svijest
vědomí znanje
vědomost znanje
vědomý svjestan
vědomý hotimičan
výčitky svědomí grizodušje
výčitky svědomí grižnja savjesti
zdomácněný udomaćen
žena v domacností kućanica
žena v domácnosti domaćica

Naš jezik Češki jezik
dom domov
dom komora (horní dolní)
dom rodný dům
dom rodný kraj
dom u parlamentu komora (horní dolní)
domaća zadaća domácí úkol
domaći domácí
domaćica hospodyně
domaćica hostitelka
domaćica paní domu
domaćica žena v domácnosti
domaćin hospodář
domaćin hostitel
domaćin pán domu
domaćinstvo domácnost
domaćinstvo hospodářství
domar domovník
domar správce
domet dosah
domet dostřel
domijenak sedánka
dominacija dominace
dominirati dominovat
dominirati převládat
domišljat důmyslný
domišljat mazaný
domišljat vynálezavý
domjenak sedánka
domovina domov
domovina otčina
domovina vlast
kradom pokradmo
nadomjestak nahrážka
nadomjestiti nahradit
studentski dom kolej
udomaćen zdomácněný
zastupnički dom poslanecká sněmovna


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| do | dok | dm | d?m | dm | dim | lom | dob |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba