Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
(přechodně) bydliště boravište
alkohol alkohol
alkoholizmus alkoholizam
anarhie anarhija
archeolog arheolog
archeologie arheologija
archipel arhipelag
archipelag arhipelag
architekt arhitekt
architektura arhitektura
archiv arhiv
archivni arhivski
báchorka bajka
bahno blato
bahno glib
bahno kaljuža
bahno mulj
batoh naprtnjača
beh trk
běh tijek
běh trčanje
běhání trčanje
během kroz
během tijekom
belhat se šepati
belhavý šepav
bezcharakterní beskarakteran
bezhlasný mukao
bezhlučný bešuman
bezohledný bezobziran
bezúhonný besprijekoran
blaho dobro
blahobyt blagostanje
blahopřání čestitanje
blahopřání čestitka
blahopřát čestitati
blecha buha
bohaství blago
bohatě napretek
bohatství bogatstvo
bohatství imetak
bohatství imutak
bohatý bogat
bohatý imućan
bohatýrský junački
bohužeí na žalost
bohyně boginja
bohyně božica
bojechtivý ratoboran
bolení hlavy glavobolja
bouchání lupanje
bouchání udaranje
bouchat lupati
bouchnout tresnuti
břeh obala
bronchitida bronhitis
bronchitis bronhitis
bůh bog
Bulhar Bugarin
Bulharsko Bugarska
bulharský bugarski
bý t na pochybách dvojiti
být hoden zavrijediti
být hrdý ponositi se
být na někoho biti povezan
být náchylný naginjati
být někomu v patách biti kome za petama
být ohromen zaprepastiti (se)
být v oběhu kolati
Čech Čeh
Čechy Češka
cejch žig
čenich njuška
čenichat njuškati
černich gubica
černoch crnac
cestovní ruch turizam
chabý bezvrijedan
chabý iscrpljen
chabý mlitav
chabý slab
chaluha alga
chameleon kameleon
chamtivý gramziv
chamtivý lakom
chamtivý pohlepan
chaos kaos
chaos metež
chaos nered
chaotický kaotičan
chapadlo krak
chápat razumjeti
charakter karakter
charakter narav
charakteristický karakterističan
charta povelja
Charvát Hrvat
Charvátka Hrvatica
Charvátsko Hrvatska
chata planinarska kuća
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: hdka
- prevod za riječ: hdka

Naš jezik Češki jezik
alkohol alkohol
alkoholičar notorik
alkoholizam alkoholizmus
anarhija anarhie
arheolog archeolog
arheologija archeologie
arhipelag archipel
arhipelag archipelag
arhipelag souostrovy
arhitekt architekt
arhitektura architektura
arhiv archiv
arhivski archivni
bezalkoholan nealkoholický
biti duhovit být vtipný
bronhiji průdušky
bronhitis bronchitida
bronhitis bronchitis
bronhitis zánět průdušek
buha blecha
Čeh Čech
Čehinja Češka
dah dech
dahtati funět
dahtati supět
dehidrirati dehydrovat
dobrohotan ochotný
dobrohotan přívětivý
dobrohotan vlídný
dohodak plat
dohodak přijem
dohvatljiv dosažitelný
drhtanje chvění
drhtanje otřásání
drhtati chvět se
drhtati drkotat
drhtati třást (se)
drhtav chvějici se
drhtav třaslavý
drhtavica třesavka
drhtavica zimnice
duh duch
duh vremena duch doby
duhan tabák
Duhovi letnice
Duhovi svatodušní svátky
duhovit duchaplný
duhovit vtipný
duhovitost duchaplnost
duhovitost humor
duhovitost vtipnost
duhovni duchovní
duhovni kněžský
duhovni pastir pastýř
epoha epocha
gluh hluchý
gluhoća hluchota
gluhonijem hluchoněmý
grah fazole
grijeh hřích
grijeh prohřešek
grijeh provínění
grijeh vina
grohot chechot
grohot rěhot
hajde! jdi!
hajde! pojd!
hajde! pospěš si
hajka hon
halabuka rámus
haljina dámskě šaty
haljina šaty
halucinacija halucinace
harem harěm
harfa harfa
harmoničan souladný
harmonija haromonie
harmonija shoda
harmonija soulad
harpun harpuna
hašiš hašiš
hauba kapota
hedonist hědonista
hektar hektar
helikopter helikoptěra
helikopter vrtulník
hemisfera hemisfěra
hemoroidi hemeroidy
hendikepiran hendikepovaný
hendikepiran znevýhoděný
hepatitis hepatitida
hepatitis hepatitis
heretik kacíř
hermetičan hermetický
heroin heroin
heroj hrdina
heroj rek
herojski hrdinsky
herojski hrdinský
herojski pril. hrdinně
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: hdka
- prevod za riječ: hdka


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | i | u | k | o | s | v |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba