Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
akupunktura akupunktura
biskup biskup
knihkupectví knjižara
kupa gomila
kupa hrpa
kupec trgovac
kupit kupiti
kuplíř svodnik
kuplířství podvođenje
kupování kupovanje
kupovat kupovati
kupředu naprijed
kupující kupac
nákup kupnja
nákup kupovanje
nakupovat kupovati
odkupně otkupnina
seskupení skup
seskupit okupiti
skupenství stanje
skupina grupa
skupina skupina
v. kupnja kupovina
výkupně otkupnina

Naš jezik Češki jezik
kup hromada
kup koupě
kup pohár
kup štos
akupunktura akupunktura
biskup biskup
kupac kupující
kupac zakáznik
kupaće gaćice pánskě plavky
kupaći koupací
kupaći kostim dámskě plavky
kupanje koupání
kupanje koupel
kupaonica koupelna
kupati se koupat se
kupelj koupel
kupelj lázeň
kupelj lázně
kupina ostružina
kupina ostružiník
kupiti hromadit
kupiti kupit
kupiti sbírat
kupka lázeň
kupka lázně
kupnja koupě
kupnja nákup
kupola kopule
kupon ústřižek
kupovanje kupování
kupovanje nákup
kupovati kupovat
kupovati nakupovat
kupovina v. kupnja
kupus zeli
nakupiti nabrat
nakupiti nahromadit
nakupiti nashromáždit
okupati se vykoupat se
okupiran obsazený
okupirati obsadit
okupiti seskupit
okupiti shromáždit
okupiti soustředit
okupljalište shromaždiště
okupljati se shromažd'ovat se
otkupiti odkoupit
otkupnina odkupně
otkupnina výkupně
pokupiti sebrat
pokupiti sesbirat
prikupljati sbírat
sakupiti sebrat
skup celek
skup seskupení
skup shromáždění
skup sjezd
skup soubor
skup úhrn
skupa společně
skupa spolu
skupan hromadný
skupan souborný
skupan společný
skupina skupina
skupiti sebrat
skupljač sběreč
skupljati hromadit
skupljati sbírat
skupljati shromažd``ovat
skupljati sklízet
skupljati se scházet se
skupni hromadný
skupni souborný
skupni společný
skupocjen drahocenný
skupocjen skvostný
skupština shromáždění
zakup nájem
zakupiti pronajimout
zakupiti vzit do nájimu
zakupnik nájemce
zakupnik pachtýř
zaokupljen zaujatý


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| skup | kap | kut | ku | kupa | kus | lup | tup | pup | kip |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba