Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
drobně peníze sitniš
hnízdo gnijezdo
hotově penize gotovina
knížka knjižica
knižnice knjižnica
kolonizace kolonizacija
komunizmus komunizam
mechanizmus mehanizam
modernizovat osuvremeniti
níž(e) niže
nížina nizina
nízký nizak
Nizozemec Nizozemac
Nizozemka Nizozemka
Nizozemsko Nizozemska
nizozemský nizozemski
nižší niži
organizace organizacija
organizátor organizator
organizmus organizam
organizovat organizirati
peníz kovanica
peníz novac
peníz novčić
peníze novac
ponižený ponizan
ponížit poniziti
snížení pad
snížení smanjenje
snížení sniženje
snižený smanjen
snížit smanjiti
snížit sniziti
snížit spustiti
snižování smanjivanje
snižovat smanjivati
snižovat snižavati
snižovat spuštati
snižovat umanjivati
synchronizovat sinkronizirati
tyranizovat tiranizirati
tyranizovat tiranski vladati
urbanizmus urbanizam

Naš jezik Češki jezik
niz kolona
niz po (směrem dolů)
niz řada
niz sled
dekolonizirati dekonolizovat
kolonizacija kolonizace
komunizam komunizmus
mehanizam mechanizmus
mehanizam ústrojí
modernizirati zesoučasnit
nizak nízký
nizati navlěkat
nizati řadit
nizbrdica svah
nizbrdo dolů
nizbrdo s kopce
niže níž(e)
niži nižší
nizina dolina
nizina nížina
Nizozemac Nizozemec
Nizozemka Nizozemka
Nizozemska Nizozemsko
nizozemski nizozemský
nizvodno po proudu (řeky)
organizacija instituce
organizacija organizace
organizacija uspořádání
organizam organizmus
organizam ústrojí
organizator organizátor
organizator pořadatel
organizirati organizovat
organizirati pořádat
ponizan pokorný
ponizan ponižený
ponizan poslušný
poniziti pokořit
poniziti ponížit
poniznost pokora
sinkronizirati synchronizovat
snižavati snižovat
sniženje snížení
sniziti snížit
tiranizirati tyranizovat
Tunižanin Tunisan
Tunižanka Tunisanka
urbanizam urbanizmus


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| nic | nit | iz |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba