Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
kraj kraj
kraj područje
kraj pokrajina
kraj predio
kraj rub
kraj županija
krajan zemljak
krajíc kriška
krajina kraj
krajina krajolik
krajina pejsaž
krajina pejzaž
krajina predio
krajinomalba krajolik
krajinomalba pejsaž
krajinomalba pejzaž
krajka čipka
krajní krajnji
krajnost krajnost
krajový pokrajinski
krajový regionalan
nakrájet narezati
okolní krajina okolina
okolní krajina okoliš
okraj obod
okraj obrub
okraj rub
ráj raj
rajče rajčica
rajskě jablíčko rajčica
rodný kraj dom
rodný kraj zavičaj
trajekt trajekt

Naš jezik Češki jezik
raj ráj
beskrajan nekonečný
beskrajan nesmírný
dotrajala stvar střep
dotrajao obnošený
dugotrajan dlouhotrvajicí
graja křik
graja povyk
graja rámus
kraj konec
kraj kraj
kraj krajina
kraj oblast
kraj pevnina
kraj při
kraj u
krajnici mandle (krční)
krajnji krajní
krajnji nejvyšší
krajnji poslední
krajnji vrcholný
krajnost extrěm
krajnost krajnost
krajolik krajina
krajolik krajinomalba
neodgovarajući nepatřičný
neodgovarajući nevyhovující
odgovarajući odpovídající
odgovarajući patřičný
odgovarajući vhodný
onkraj na druhě straně
onkraj odtamtud
peraja ploutev
pokraj kromě
pokraj u
pokraj vedle
pokrajina kraj
pokrajina oblast
pokrajina provincie
pokrajinski krajový
pokrajinski oblastní
pokrajnji vedlejší
rajčica rajče
rajčica rajskě jablíčko
rotirajući otočný
štrajk stávka
štrajkati stávkovat
trajan gram. durativum
trajan neměnný
trajan stálý
trajan trvalý
trajan trvanlivý
trajanje trvání
trajati trvat
trajekt trajekt
ustrajan neochvějný
ustrajati vydržet
ustrajavati trvat
ustrajnost vytrvalost
zbrajati sčitat
zbrajati sečítat


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rad | ?aj | kraj | rak | rj | roj | taj | rat | ra |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba