Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
rek heroj
rek junak
rek vitez
dárek poklon
frekvence frekvencija
kočárek kolica
korek pluto
morek moždina
morek srž
nářek jadikovanje
nářek jauk
nářek plač
nepřekonatelný nenadmašan
norek nerc
pahorek brežuljak
pahorek uzvisina
po proudu (řeky) nizvodno
pořekadlo poslovica
překážející ometajući
překážet smetati
překážka kočnica
překážka prepreka
překážka smetnja
překážka zapreka
překlad prijevod
překládání premještanje
překládat podnositi
překládat prevoditi
překladatel prevoditelj
překladatelka prevoditeljica
překlápět se preklapati se
překlopit preklopiti
překopat prekopati
překotně navrat-nanos
překrásný krasan
překrásný prekrasan
překrásný prelijep
překreslit precrtati
překreslování precrtavanje
překročit prekoračiti
překročit prijeći
překroucení iskrivljenje
překroutit deformirati
překroutit iskriviti
překroutit izopačiti
překroutit prevrnuti
překroutit zategnuti
překrýt prekriti
překvapení iznenađenje
překvapený iznenađen
překvapený začuđen
překvapený zatečen
překvapit iznenaditi
překvapivý iznenađujući
překvapující začudan
Řek Grk
řeka rijeka
řeka tekućica
reklama promidžba
reklama reklama
rekord rekord
rekreace rekreacija
rekreační dům odmaralište
rekrutovat regrutirati
Řekyně Grkinja
rozparek prorez
Turek Turčin
vnitřek unutrašnjost
vnitřek utroba
vzorek primjerak
vzorek uzorak
zřeknout se odreći (se)

Naš jezik Češki jezik
cerekati se chechtat se
cerekati se posmivat se
cerekati se vysmívat se
direktan přímý
direktno přímo
direktor ředitel
direktorica ředitelka
dreka vřískání
frekvencija frekvence
isprekidan přerušovaný
isprekidan přetrhaný
isprekidan zpřetrhaný
izravan direktan přímý
izreka přísloví
neprekidan nepřetržitý
neprekidan neustálý
neprekidno stále
opreka opak
opreka protiklad
prekid přerušení
prekid přestávka
prekidač spínač
prekidač vypínač
prekidanje přerušení
prekidanje přerušování
prekidati přerušovat
prekidati přetínat
prekidati přetrhávat
prekidati zastavovat
prekinut přerušený
prekinut zastavený
prekinuti přerušit
prekinuti přetnout
prekinuti přetrhnout
prekinuti zastavit
preklapati se překlápět se
preklinjati zaklinat
preklopiti překlopit
preko přes
preko puta naproti
prekobrojan nadpočetný
prekobrojan přespočetný
prekomorski zámořský
prekomorski zaoceánský
prekooceanski zaoceánský
prekopati přehrabat
prekopati překopat
prekopati prokopat
prekoračiti překročit
prekoračiti přestoupit
prekoravati kázat
prekosutra pozítří
prekovremeni přesčasový
prekrasan nádherný
prekrasan překrásný
prekrasan skvělý
prekrcati přeložit (náklad)
prekrcati přetížit
prekretnica mezník
prekretnica obrat
prekretnica převrat
prekretnica zvrat
prekriti pokrýt
prekriti překrýt
prekriti přikrýt
prekriti zakrýt
prekrivati zamičovat
prekrižiti škrtnout
prekršaj porušení
prekršaj přestupek
prekršitelj přestupník
prekršitelj provinilec
prekršiti porušit
prekršiti přestoupit
prepreka překážka
prepreka zábrana
reket raketa
reklama reklama
rekord rekord
rekreacija rekreace
rekreacija zotavená
videorekorder videopřehrávač
zapreka překážka
zapreka zábrana


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tek | rep | red | mek | rak | rok | re? | ?ek | ret | rez | ek |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba