Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
osamocení osamljenost
osamocenost samoća
osamocený osamljen
osamostatnit se osamostaliti se
samohláska samoglasnik
samohláska vokal
samolibý samoljubiv
samomluva monolog
samoobsluha samoposluživanje
samospráva autonomija
samosprávní autonoman
samostatnost samostalnost
samostatný samostalan
samota osama
samota pustinja
samota samoća
samota usamljenost
samotář samotnjak
samotařit samovati
samotný sam
samotný usamljen
samovolně automatski
samozřejmě jasno
samozřejmě naravno
samozřejmě prirodan
žit samotářsky samovati

Naš jezik Češki jezik
samo jedině
samo jen
samo jenom
samo pouze
osamostaliti se osamostatnit se
samoća osamělost
samoća osamocenost
samoća samota
samoglasnik samohláska
samokritičan sebekritický
samokritika sebekritka
samoljepljiv lepivý
samoljubiv samolibý
samoljublje ješitnost
samoposluživanje samoobsluha
samopouzdanje sebedůvěra
samopouzdanje sebevědomí
samostalan samostatný
samostalnost samostatnost
samostan klášter
samosvijest sebevědomí
samosvjestan svěvolný
samotnjak samotář
samoubojica sebevrah
samoubojstvo sebevražda
samovati samotařit
samovati žit samotářsky


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | kamo | salo | sako | sam | tamo |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba