Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ago pre
ago pred
ago prije
ago ranije
a long time ago odavno, odavna
agog nestrpljivo
agog uzbudjeno
agog uzbuđeno
agonic line agona
agonic line linija nultih deklin
agonize biti u agoniji
agonize mučiti se
agony agonija
agony jaki bolovi
agony mučenje
agony patnja
agony ropac
antagonism antagonizam
antagonism neprijateljstvo
antagonism otpor
antagonism protivljenje
antagonist antagonista
antagonist neprijatelj
antagonist protivnik
antagonist suparnik
antagonistic neprijateljski
antagonistic odbojni
antagonistic protivan
archipelago arhipelag
archipelago grupa ostrva
demagogue demagog
demagogy demagogija
diagonal dijagonal
diagonal dijagonalan
diagonal koji ide u koso
dragon ala
dragon aždaja
dragon zmaj
dragon fly vilin konjic
dragon-fly vilin konjic
dragonfly libela
dragoon dragon
dragoon progoniti
fagot snop
fagot svežanj
flagon bokal
glagolitic glagoljica
hexagon šestougao
hexagonal nut šestostrana navrtka
hexagonal-headed bolt zavrtanj sa šestostr
lagoon laguna
long ago davno
lumbago krstobolja
paragon primer
paragon primjer
pedagogic nastavnik
pedagogic pedagoški
pedagogic vaspitni
pedagogics nauka o nastavi
pedagogics pedagigija
pedagogics pedagogija
pedagogue nastavnik
pedagogue pedagog
pedagogue pedant
pedagogue čovek
pedagogue čovjek
pedagogy pedagogija
pentagon ministarst. sad
pentagon ministarstvo vojske
pentagon pentagon
pentagon petougao
pentagonal petougaoni
protagonist glavna ličnost
protagonist glumac
protagonist pobornik
protagonist protagonista
station wagon karavan
tetragon tetragon
tetragon četvorougao
tetragonal tetragonalan
tetragonal četvorougaoni
tridiagonal trodijagonalni
virago nadžak-baba
virago svadljiva žena
wagon lit spavaća kola

Naš jezik Engleski jezik
agona agonic line
agonija agony
antagonista antagonist
antagonizam antagonism
biti u agoniji agonize
blago gently
blago treasure
blago wealth
blago vama lucky you
blagodareći thanks to
blagodat advantage
blagoglagoljiv redundant
blagoizvoleti please
blagoizvoliti please
blagonaklon benevolent
blagorodan noble
blagoslov benediction
blagoslov benediktion
blagoslov blessing
blagosloviti bless
blagosloviti sanctify
blagost gentleness
blagost mildness
blagostanje felicity
blagostanje prosperity
blagostanje weal
blagostanje welfare
blagostanje wellbein
blagotvoran beneficial
blagovaonica dining room
blagovremen timely
blagovremeno beforehand
blagovremeno in time
blagozvučnost euphony
demagog demagogue
demagogija demagogy
dijagonal diagonal
dijagonala strut
dijagonalan diagonal
dijagonalan transverse
dijagonalno transversally
drago glad
dragocen invaluable
dragocen precious
dragocjen invaluable
dragocjen precious
dragocjen valuable
dragocjenost value
dragocjenosti valuables
dragon dragoon
fagot bassoon
gde mu drago wherever
gdje mu drago wherever
glagol verb
glagoljica glagolitic
glagolski verbal
glagolski način mode
istovarati vagone detrain
istovariti vagone detrain
jagoda berry
jagoda strawberry
jagodica cheek bone
jagodica cheek-bone
jagorčevina primrose
je - pomoćni glagol is
jesam (pomoćni glago am
jesi (pomoćni glagol are
jesmo (pomoćni glago are
jeste (pomoćni glago are
jesu (pomoćni glagol are
jezičko blago vocabulary
ključ zagonetke clew
ko mu drago whoever
koji mu drago whatever
koji mu drago whichever
koji mu drago whosoever
koji nagovještava suggestive
kola (vagon) sleeping car
kola (vagon) sleeping-car
lagodan easygoing
laki nagovještaj shadow
lokalna prilagođavan reginonal settings
mahagoni mahogany
mahagonij mahogany
mahagonija mahogani
mali vagonet buggy
nagodba arrangement
nagodba compromise
nagodba settlement
nagoditi adjust
nagoditi se compromise
nagoditi se reach an agreement
nagomilan aggregate
nagomilane vre. spoil
nagomilane vreće spoil
nagomilati accumulate
nagomilati amass
nagomilati heap
nagomilati hoard
nagomilati pile
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ago
- prevod za riječ: ago


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ado | age | agog | argo | go | alo | amo | ako |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba