Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
balance balans
balance balansirati
balance bilanca
balance biti u ravnoteži
balance klatno
balance odmeriti
balance odmjeriti
balance ostatak
balance preostali deo
balance protivteža
balance ravnoteža
balance saldo
balance simetrija
balance uporediti
balance uravnoteženje
balance uravnotežiti
balance vaga
autobalance automatski balans
autobalance ravnoteža
balance an account poravnati račun
balance card kartica stanja
balance card saldo kartica
balance counter brojač salda
balance lever poluga za izravnjava
balance of accounts bilans
balance sheet bilans
balance sheet zaključni račun
balance-sheet bilans
balance-sheet zaključni račun
balanced izjednačen
balanced simetričan
balanced skladan
balanced uravnotežen
balancer djelitelj napona
beam-balance terazije
counter- balance weigh protiv teret
counterbalance protivteža
current balance otvoreni saldo
net balance čisti saldo
outbalance nadmašiti
outbalance pretegnuti
overbalance prevaga
overbalance prevagnuti
overbalance promeniti ravno
overbalance uneravnotežiti
precision balance tačna vaga
semibalanced polubalansni
semibalanced poluuravnotežen
spring balance opružna vaga
spring balance terazije
spring-balance terazije
torsion balance torzijska vaga
trade balance trgovački bilans
trial balance zbir otvorenih stavk
unbalance asimetrija
unbalance neuravnoteženost
unbalanceable neravnoteživ
unbalanced neizjednačen
unbalanced nesimetričan
unbalanced nesređen
unbalanced neuravnotežen
well-balanced uravnotežen


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| balanced | balancer | balancin | blanch | belance | glance | lance | palace | parlance | unbalance | valence |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba