Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ambition ambicija
ambition slavoljublje
ambition težnja
ambitious ambiciozan
ambitious nadobudan
ambitious častohlepan
exhibition ekshibicija
industrial exhibition izložba industrijski
inhibiting zabranjivanje
probiti izdajnički
probiti perforirati
probiti probušiti
prohibition izdvajanje
prohibition obustava
prohibition zabrana
prohibitionist prohibicionist
prohibitive koji sprečava
prohibitive zaštitni

Naš jezik Engleski jezik
biti be,was,been
biti be-was-been
biti be
biti exist
biti fare
biti live
biti prove
biti reside
biti (nepravilni gla be
biti (proš. od be) was
biti (proš. od be) were
biti cenjen rate
biti cijenjen rate
biti dovojan suffice
biti dovoljan do
biti dovoljan suffice
biti drzak presume
biti dvoličan shuffle
biti izmiren quits
biti na oprezu beware
biti na putu be away
biti na teretu encumber
biti nagnut slant
biti naklonjen smile
biti neprijatan displease
biti nestašan skylark
biti nošen scud
biti obavezan need
biti obavezan owe
biti obestan wanton
biti obijestan wanton
biti objavljen out
biti od koristi subserve
biti odsutan be away
biti pionir pioneer
biti podesan befit
biti podesan suit
biti podjednak equal
biti podvrgnut be submitted
biti potreban need
biti pristrasan side
biti raširen prevail
biti raskalašan roister
biti razbacan speckle
biti razborit rationalize
biti sakriven lurk
biti se battle
biti sličan resemble
biti smatran za pass
biti smješten seat
biti spojen cijevima be piped into
biti susedan neighbour
biti susjedan neighbour
biti svojstven reside
biti tangenta touch
biti težak weigh
biti teži outweigh
biti u agoniji agonize
biti u pogonu be in gear
biti u rangu rank
biti u ravnoteži balance
biti u stanju can
biti u upotrebi obtain
biti u vezi communicate
biti u zabludi err
biti u žalosti grieve
biti uključen be in gear
biti ustajao stagnate
biti uvredjen resent
biti uvrijeđen resent
biti uz adhere
biti van sebe amuck
biti vidljiv show
biti vojnik soldier
biti zajedno cohere
biti žedan thirst
dangubiti dally
dangubiti loiter
dangubiti twiddle
dobiti acquire
dobiti attain
dobiti gain
dobiti get
dobiti net
dobiti obtain
dobiti procure
dobiti receive
dobiti secure
dobiti (proš. od get got
dobiti gorivo refuel
dobiti informacije obtain information
dobiti natrag recover
dobiti prihod realize
dobiti saglasnost agree
drobiti break
drobiti crush
drobiti mill
drobiti pestle
dubiti deepen
dubiti okno sink a shaft
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: biti
- prevod za riječ: biti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| zbiti | ubiti | bit | bite | obiti | riti | piti | bitni | iti | niti | liti |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba