Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
broj cipher
broj number
broj numeral
broj size
adresni brojač address counter
alfanumerički (brojk alphanumeric
baza brojnog sistema radix
bezbroj multitude
bezbrojan countless
bezbrojan incomputable
bezbrojan innumerable
binarna brojka bit
binarni broj bit
broj bita u sekundi baud
broj blokova block count
broj članova membership
broj glasova poll
broj izdanja version number
broj kopija namber of copies
broj navojaka winding number
broj pomičnih mjesta amount of shift
broj prisutnih quorum
broj znakova na duži pitch
broj(ka) number
brojač counter
brojač numerator
brojač tally
brojač tell-table
brojač salda balance counter
brojač vremena time meter
brojač za upotrebu usage meter
brojan numerous
brojan thick
brojanica bead
brojanice chaplet
brojanice rosary
brojanje numeration
brojanje glas. poll
brojanje glasom poll
brojati count
brojčan numerical
brojčani numeral
brojčani podatak numeric
brojčanik dial
brojenje reckonin
brojenje reckoning
brojilo meter
brojiti count
brojiti reckon
brojka digit
brojka number
brojka numeral
brojni izraz aggregate
brojno nadmašiti outnumber
električni brojač ametron
gajgerov broj. geiger counter
gajgerov brojčanik geiger counter
integralni broj solid number
izbrojati count
izbrojati number
izbrojiti reckon
jednobrojan plain
kontni broj account number
mjera ( broj ) measure
mnogobrojan manifold
mnogobrojan many
mnogobrojan multitudinous
mnogobrojan numerous
nabrojan denominate
nabrojati enumerate
nabrojati recount
nazvati broj telefon dial
nebrojen countless
nebrojen uncounted
neparan broj odd number
neprebrojen uncounted
neubrojiv mentally unsound
odbrojavati tally
označen brojevima pagination
označeno brojevima numbered
pobrojiti count
ponovo izbroji re count
ponovo izbrojit re-count
poštanski broj code number
poštanski broj postal code
poštanski broj postcode
poštanski broj zip code
povećanje broja lini base expansion
prebrojavanje computation
prebrojavanje computation
prebrojiti count
prebrojiti re count
prebrojiti re-count
predbrojiti se subscribe
predbrojka subscription
preko broja extra
prekobrojan odd
prekobrojan supernumerary
prenijeti broj carry
prost (broj) cardinal
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: broj
- prevod za riječ: broj


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| boj | brod | brom | bro | brow | kroj | roj |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba