Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
char ugljenisati se
ansi character set skup znakova ansi
ascii character set skup znakova ascii
blank character znak praznine
break character znak prekida
character karakter
character ličnost
character narav
character oznaka
character slovo
character znak
character style stil znakova
characteristic karakteristika
characteristic karakterističan
characteristic odlika
characteristic osobina
characteristic oznaka
characteristik karakterističan
characterize karakterisati
characterize označiti
charade šarada
charcoal ćumur
charge cena
charge cijena
charge metak
charge nabiti
charge naboj
charge naplata
charge naplatiti
charge natovariti
charge natući
charge opteretiti
charge optužba
charge optužiti
charge punjenje
charge staranje
charge zaceniti
charge zacijeniti
charge zaduženje
chariot kola
charitable bolećiv
charitable dobrotvoran
charitable izdašan
charitable milosrdan
charity dobrotvorna priredba
charity dobrotvorno društvo
charity dobročinstvo
charity milosrđe
charity milostinja
charity mislosrdje
charity mislosrđe
charlatan varalica
charlatan vrač
charm draž
charm dražest
charm ljupkost
charm zanos
charm čar
charming bajan
charming dražestan
charming krasan
charming ljubak
charming prekrasan
chart crtati mapu
chart dijagram
chart grafikon
chart karta
chart mapa
chart pomorska mapa
chart wizard čarobnjak za grafiko
charter dokument
charter povelja
charter povlastica
charter stari rukopis
charter ugovor
charter ustav
charter uzeti u zakup
chartism čartizam
charwoman nadničarka
charwoman služavka
chary oprezan
chary uzdržljiv
chary škrt
countercharge protivtužba
discharge ispaliti
discharge istovariti
discharge izvršiti
discharge odrešenje
discharge otpustiti
flowchart blok dijagram
flowchart organigram
flowcharting crtanje blok dijagra
free of charge badava
free of charge besplatan
free of charge džabe
in charge nadležan
macro flowchart grubi blokdijagram
non-printing characters znakovi koji se ne i
orchard voćnjak
overcharge preopterećenje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: char
- prevod za riječ: char


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| car | chair | chap | charm | chart | chary | chat | czar |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba