Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cool hladan
cool hladiti
cool hladiti se
cool hladnokrvan
cool hladovina
cool odličan
cool ohladiti
cool staložen
aftercooler komora dogorijevanja
aftercooler komora hlađenja
air cooler zračni hladnjak
air-cooled zrakom hlađen
air-cooling zračno hlađenje
cool down odljutiti se
coolant rezno ulje
coolie kineski radnik
coolie kuli
coolness hladnokrvnost
self-cooling prirodno hlađenje
undercooling pothlađenje
water-cool hladiti vodom
water-cooled hlađen vodom


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| coal | cobol | coil | col | coo | cook | coon | coop | cowl | fool | pool | tool | wool |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba