Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
bulk detector volumenski detektor
detect naći
detect otkriti
detect pronaći
detective detektiv
detector detektor
detent arm zadržna ručica
detent wheel zadržni točkić
detention zadržavanje
deter odvraćati
deter zadržavati
detergent deterdžent
detergent sred.za dezinf.
detergent sredstvo za dezinfek
deteriment gubitak
deteriment šteta
deterimental škodljiv
deterimental štetan
deteriorate pogoršati
deteriorate pokvariti se
deterioration dotrajalost
deterioration kvarenje
deterioration pogoršanje
determinant determinanta
determinant odlučuj. faktor
determinant odlučujući faktor
determinant odrednica
determinate konačan
determinate odrediti
determinate odredjen
determinate određen
determination odlučnost
determination odredba
determination određivanje
determine odlučiti
determine odrediti
determine opredijeliti
determine pobliže odrediti
determine riješiti
determined odlučan
detest gnušati se
detestable mrzak
detestable odvratan
indeterminate neodredjeno
indeterminate neodređeno
lie detector detektor laži
mine detector detektor mina
mine detector minodetektor
mine detector minoistraživač
predetermine odlučiti unaprijed
predetermine predodrediti
predetermine unapr.odrediti
predetermine unaprijed odrediti
undetectable neotkrivljiv
undetected neotkriven
undeterminable neodrediv
undetermined neodređen

Naš jezik Engleski jezik
dete brat
dete child
dete infant
dete kid
dete wean
cijevni detektor transrectifier
detekcija warning
detektiv bloodhound
detektiv detective
detektiv ferret
detektiv ferrot
detektiv sleuth
detektiv. roman whodun(n)it
detektivski roman whodun(n)it
detektor detector
detektor sensor
detektor laži lie detector
detektor mina mine detector
detektorska elektron audion
detektovanje tracking
detelina clover
detelina shamrock
detelina trefoil
detence chit
detence kiddy
detence puppy
deterdžent detergent
determinanta determinant
fotoelektrični detek aniseikon
ljuljati (dete) dandle
malo dete tot
minodetektor mine detector
nestačno dete romp
vanbračno dete bastard
volumenski detektor bulk detector
zanemareno dete stray


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| date | deter |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba