Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
dire grozan
dire strašan
all-directional u svim pravcima
antidirection protiv-pravac
board of directors direktorijum
direct direktan
direct istosmjeran
direct naredjivati
direct naređivati
direct neposredan
direct otvoren
direct upraviti
direct access direktan pristup
direct hit direktan pogodak
direction naredba
direction pravac
direction rukovodstvo
direction rukovodstvoo
direction uprava
direction uputstvo
directly direktno
directly neposredno
directly odmah
directly čim
director direktor
director dirigent
director režiser
director rukovodilac
directorate direkcija
directorate uprava
directory adresar
directory direktorij
directory imenik
directory podsetnik
directory podsjetnik
directory priručni
in that direction onuda
include subdirectories obuhvati poddirektor
indirect indirektan
indirect neizravan
indirect posredan
indirect zaobilazan
indirect fire posredna vatra
indirect route obilazan put
indirectly indirektno
indirectly izokola
indirectly posredno
startup directory početni direktorij
undirected neupućen
unidirectional jednosmjerni

Naš jezik Engleski jezik
direkcija administration
direkcija directorate
direkcija head office
direkcija headquarters
direkcija main office
direkcija management
direkcioni ugao y-azimuth
direktan direct
direktan near
direktan non stop
direktan non-stop
direktan pogodak direct hit
direktan prenos live broadcast
direktan pristup direct access
direktan pristup immediate acces
direktan pristup random access
direktni through
direktni thru
direktno directly
direktno inmediately
direktor director
direktor executive
direktor headmaster
direktor manager
direktor master
direktor principal
direktor škole headmaster
direktorij directory
direktorijum board of directors
generalni direktor general manager
indirektan indirect
indirektno indirectly
koji prodire penetrative
komercijalni direkto business manager
obuhvati poddirektor include subdirectories
početni direktorij startup directory
tehnički direktor technical manager
zamjenik direktora deputy manager


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dare | dice | die | dike | dine | dirge | dirk | dirt | dive | fire | hire | pire | mire | sire | daire | tire | wire |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba