Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
amphenol amfenol
autogenous autogeno zavarivanje
autogenous autogenski
bitumenous bitumenski
cenotaph spomenik
commit genocide sprovesti genocid
denominate nabrojan
denominate naimenovati
denominate nazivati
denomination apoen
denomination naimenovanje
denomination naziv
denomination veroispovest
denomination vjeroispovijes
denomination vrednost novca
denomination vrijednost novca
denominator imenilac
denominator imenitelj
denote naznačiti
denote obeležavati
denote obilježavati
denote značiti
denounce optužiti javno
denounce potkazati
denouncer denuncijant
enormity gnusan zločin
enormity gnusoba
enormity podlost
enormous golem
enormous ogroman
enormous strašan
enough dosta
enough dovoljan
enough dovoljan, dovoljno
enough dovoljno
envenom otrovati
ferenoon jutro
ferenoon pre podne
ferenoon prije podne
forenoon jutro
forenoon pre podne
forenoon prije podne
genocide genocid
indigenous domaći
indigenous urodjen
indigenous urođen
indigenous urođenik
menopause menopauza
misdamenor prestup
phenomen pojava
phenomenom fenomen
ravenous gladan
renounce odbiti
renounce odbiti
renounce odreći se
renounce otkloniti
renounce poreći
renovate obnoviti
renovate renovirati
renown glas
renown renome
renown slava
renown čuvenje
renowned poznat
renowned slavan
renowned čuvan
solenoid kalem
solenoid solenoid
solenoid solenoidni
solenoidal solenoidni
stenographer stenograf
stenographer stenografkinja
stenographic stenografski
stenography stenografija
strenous energičan
strenous naporan
strenous snažan
tenon klin
tenon rukavac
tenon spojen rukavcem
tenon čep
tenor pravac
tenor smisao
tenor tenor
tenor tok
venom otrov
venom zloba
venomous otrovan
venomous zloban
xenon ksenon
xenophobe ksenofob
xenophobe neprijatelj stranaca
xenophobia ksenofobija
xenophobia mržnja prema stranci
xenophobic ksenofobski

Naš jezik Engleski jezik
eno there
amfenol amphenol
armirano gumeno crij reinforced rubber hose
autogeno zavarivanje autogenous
besmislenost absurdity
besmislenost inanity
bezazleno simply
bezazlenost naivete
blagovremeno beforehand
blagovremeno in time
bojiti crvenom bojom redden
borbenost grit
brušeno staklo crystal
brzina prenosa bit rate
cenovnik catalogue
cenovnik price-list
cigleno brašno brickdust
cjenovnik catalogue
cjenovnik circular
cjenovnik price list
čuvenost notoriety
direktan prenos live broadcast
dobiveno getting
dopušteno odstupanje allowance
dopušteno odstupanje tolerance
dragocjenost value
dragocjenosti valuables
društveno association
društveno poduzeće social company
društveno preduzeće social company
društveno-ekonomski socioeconomic
društveno-politički sociopolitical
društvenost sociability
društvenost society
duševna poremećenost alienation
duševna poremećenost distemper
dvosmislenost ambiguity
fenomen phenomenom
genocid genocide
gumeno crijevo rubber hose
igrati neriješeno draw
imenovanje appointment
imenovati appoint
imenovati designate
imenovati name
imenovati nominate
iscrpljenost exhaustion
iskreno heartily
iskreno openly
iskreno outright
iskreno sincerely
iskreno truly
iskrenost simplicity
iskrenost sincerity
ispupčenost saliency
ispupčenost swelling
istovremeno simultaneous
istovremeno simultaneously
istovremeno emitovan simulcast
istovremenost simultaneity
istrošenost frazzle
istrošenost wear-out
istrošenost wear
istureno utvrdj outwork
istureno utvrđenje outwork
izdubljenost concavity
izduženog oblik oblong
izduženog oblika oblong
izdvojenost detachment
izgubljeno vrijeme dead time
izgubljeno vrijeme down time
izliveno ležište babbit bearing
izmišljeno ime alias
iznurenost exhaustion
iznurenost fag
iznurenost prostration
izobličenost distortion
izopačenost abuse
izopačenost depravity
izopačenost perversion
izopačenost perversity
izopštenost disconnexion
izoštrenost abrasion
izrodjenost degeneracy
izrođenost degeneracy
izrodjenost degeneration
izrođenost degeneration
izveštačenost affectation
izvještačenost affectation
javno stambeno poduz public housing company
javno stambeno predu public housing company
jedinstveno uniquely
jedinstvenost uniqueness
jedinstvenost unity
kaišni prenos belt drive
kaišni prenos belt-drive
kamenolom quarry
kamenorezačko preduz stone-carving company
koleno knee
koljeno bend
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: eno
- prevod za riječ: eno


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dno | no | eho | end | seno | evo | ono | eto |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba