Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
era epoha
era era
a temperature variation promjena temperature
above average natprosječan
accelerant katalizator
accelerate pospješiti
accelerate pospješivati
accelerate povećati brzinu
accelerate ubrzati
accelerated ubrzan
acceleration ubrzanje
accelerator akcelerator
accelerator key tipka za ubrzanje
adulterant punilac
adulterate dodavati
adulterate falsifikovan
adulterate falsifikovati
adulterate izopačiti
adulterate krivotvoren
adulterate pogoršati
adulterate pokvariti
adulterate preljubnički
adulterate vanbračan
adulteration pogoršanje
aerate proveriti
aerate provjetriti
aerate snabdjeti zrakom
aeration provođenje gasa
aeration ventilacija
aeratron samopodešavajući pot
agglomerate aglomerat
agglomerate aglomerisati
agglomerate nagomilati se
agglomerate nakupiti se
agglomerate skup
agglomeration nagomilavanje
air-operated pneumatski
alteration izmena
alteration izmjena
alteration preinačenje
alteration preklapanje
alteration promena
alteration promjena
amperage amperača
amperage struja u amperima
and-operation i-operacija
answerable odgovoran
aperature otvor
aperature rupa
apperance izgled
apperance pojava
autogeneration auto-generacija
average normala
average osrednji
average prosjek
average prosječan
average sredina
average srednji
average noise srednja vrijednost š
average per day dnevni prosjek
averaged uprosječen
averager izravnjivač
averager usrednjivač
averagin usrednjavanje
averagin usrednjavački
beverage beveridž
beverage napitak
beverage piće
bilateral bilateralni
bilateral dvosmjerni
bilateral dvostran
bilateral dvostrani
bilaterally dvostrano
bulk eraser brisanje pomoćne mem
camera foto aparat
camera foto-aparat
camera kamera
cameraman kamerman
celerate povećati brzinu
ceramic keramika
ceramic keramički
ceramics keramika
cholera kolera
collateral drugostepeni
collateral posredan
collateral uporedni
commiserate saosjećati
confederacy konfederacija
confederacy savez država
confederate saučesnik
confederate saveznik
confederation konfederacija
conglomerate konglomerat
considerable priličan
considerable važan
considerable značajan
considerate obazriv
considerate obziran
considerate pažljiv
consideration obzir
consideration razmišljanje
consideration ugled
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: era
- prevod za riječ: era

Naš jezik Engleski jezik
era age
era era
era period
afera affair
afera scandal
aglomerat agglomerate
akcelerator accelerator
akcelerator smasher
amperača amperage
artiljerac artilleryman
atmosfera air
atmosfera atmosphere
auto-generacija autogeneration
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
autoprovjeravanje autotest
bandera pole
barijera barrier
besprimeran unexampled
besprimeran unparalleled
besprimeran unprecedented
besprimjeran unexampled
besprimjeran unparalleled
besprimjeran unprecedented
bez operatora unattended
bez operatora unmanned
bezmeran untold
bezmjeran infinite
bezmjeran untold
bezveran unbelieving
bezvjeran unbelieving
bilateralan two-sided
bilateralni bilateral
bućkanje putera buttermilk
cerada tarpaulin
čuperak toupee
čuperak tuft
davanje smjera aligning
degeneracija degeneration
degenerativni vestigial
deran colt
derančić whipper snapper
derati tear
derati se bawl
derati se be torn
derati se yell
distanciona mjera spacing jig
dobronameran benevolent
dobronameran kindly
dobronameran well-meaning
dobronamjeran benevolent
dobronamjeran kindly
dobronamjeran well meaning
dodatni generator booster
doderati se titivate
dodjerati se titivate
doteran accomplished
doteran dapper
doteran elaborate
doteran spick
doteran spruce
doteran trim
doteranost smartness
doterati adjust
doterati embellish
doterati retouch
doterati trim
doterati se smarten
dotjeran accomplished
dotjeran dapper
dotjeran elaborate
dotjeran spick
dotjeran spruce
dotjeran tidy
dotjeran trim
dotjeran turned
dotjeranost smartness
dotjerati adjust
dotjerati drive to
dotjerati embellish
dotjerati finish
dotjerati retouch
dotjerati season
dotjerati set right
dotjerati tidy
dotjerati trim
dotjerati se smarten
erađaj,postrojenje installation,facility
esperanto esperanto
federacija commonwealth
federacija federation
federalna rezervna b federal reserve bank
federalna vlada federal government
federalni federal
federalni, federativ federal
federativan federative
fizioterapija physiotherapy
generacija generation
general general
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: era
- prevod za riječ: era


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| vera | bra | mera | erl | ere | err |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba