Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
flue dimnjak
flue grip
flue malje
flue pahuljice
affluence bogatstvo
affluence nagomilavanje
affluence obilje
affluence priliv
affluence priticanje
affluence slijevanje
affluent bogat
affluent koji pritiče
affluent obilan
confluence presecanje puta
confluence presijecati put
confluence sliv (reka)
confluence sliv rijeke
confluent koji se sliva
confluent pritoka (reke)
confluent pritoka rijeke
effluent rukavac reke
effluent rukavac rijeke
fluency lahkoća (izražavanja
fluency tečnost
fluent okretan
fluent tečan
fluent živahan
influence upliv
influence uticati
influenza grip

Naš jezik Engleski jezik
influenca flu
influenca grippe


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| alue | blue | clue | flee | flu | fluke | flume | flute | flux | glue | slue |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba