Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ability darovitost
ability moć
ability platežna sposobnost
ability podobnost
ability pravna sposobn.
ability sposobnost
ability vještina
acceptability mogućnost prijema
acceptability prihvatljivost
accessibility dostupnost
accessibility pristupačnost
adaptability prilagodljivost
adaptability upotrebljivost
adjustability podešljivost
admissibility dopustivost
admissibility mogućnost
affability ljubaznost
affability predusetljivost
affability predusjetljivost
affability učtivost
affiliate sjediniti
affiliate spojiti
affiliate usiniti
affiliation prijem u članstvo
affiliation pripajanje
affiliation sjedinjenje
agility hitrina
agility okretnost
agility spretnost
ailing bolan
ailing nezdrav
amiability ljubaznost
amiability prijateljstvo
amiability prijatnost
amiability privlačnost
amicability druževnost
amicability prijateljstvo
aquiline orlovski
assume liability preuzeti odgovornost
attractibility privlačnost
audibility čujnost
autostabilizer aoutostabilizacija
auxiliaries pomoćni uređaj
auxiliary pomoćan
auxiliary pomoćni
availability dostupnost
availability korisnost
availability raspoloživost
availability upotrebljivost
bailiff sudski služben.
bailiff sudski službenik
bailiff upravitelj imanja
be humiliated poniziti se
bilinear bilinearan
bilinear sa dvije linije
bilingual dvojezičan
boiling ključanje
boiling hot kipući
boiling point tačka ključanja
capability sposobnost djelovanj
ceiling plafon
ceiling tavanica
civilian civil
civilian gradjansko lice
civilian građansko lice
civility učtivost
civilization civilizacija
compability kompatibilnost
compability sklad
compability spojivost
compatibility usaglašenost
compatibility usklađenost
conciliate pomiriti
conciliate složiti
convertibility konvertibilnost
culpability krivica
Cyrilic script / alphabet ćirilica
debilitate oslabiti
decilitre decilitar
demilitarized zone demilitarizovana zon
demobilise demobilisati
demobilization demobilizacija
demobilize demobilisati
diligence marljivost
diligence poštanska kola
diligence vrednoća
diligent marljiv
diligent vredan
diligent vrijedan
disability invaliditet
disability nemoć
disability nesposobnost
disability onesposobljenost
drawing ability istegljivost
drawing ability rastegljivost
ductilitiy istegljivost
ductility tegljivost
equilibrium ravnoteža
facilitate olakšati
facility jedinica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ili
- prevod za riječ: ili

Naš jezik Engleski jezik
ili or
21 šiling guinea
aoutostabilizacija autostabilizer
automobilist motorist
berilijum beryllium
bez stabilizaci unregulating
bibilija scripture
bilijar billiards
bilinearan bilinear
bilion billion
brilijant brilliant
brodogradilište dockyard
brodogradilište shipyard
brusilica grinding machine
budilica alarm clock
bušilica auger
bušilica boring machine
bušilica card punch
bušilica derrick
bušilica drill
bušilica keypunch
čekati priliku bide
ćilibar amber
ćilibarski amber
ćilim carpet
ćilim gobelin
ćilim rug
ćilimm rug
cilindar cylinder
cilindar roller
cilinder cylinder
cilindričan thimble
cilindrična antena cage antenna
cilindrična antena sausage antenna
cilindrični zupčanik spur gear
ćirilica Cyrilic script / alphabet
čistilište purgatory
civilizacija civilization
cviliti pule
cviliti snivel
cviliti whine
cviliti yelp
decilitar decilitre
demilitarizovana zon demilitarized zone
demobilisati demobilise
demobilisati demobilize
demobilizacija demobilization
demobilizacija ex service
demobilizacija ex-service
destilicija distillation
destilisati distil
diližansa stage coach
disk ili disketni po drive
drobilica breaker
drobilica pulverizer
električna bušilica power drill
familija family
filigran filigree
filigranska radnja filigree-maker's shop
filigranski rad filigree
filijala branch
glavne linije vodili major gridlines
gradilište building site
gradilište plot of land
gradilište site
gubilište scaffold
horizontalna bušilic boring machine
horizontalna bušilic horizontal boring machine
idiličan idyllic
ili ... ili either or
ili ... ili either-or
ili pak else
ili pak nevertheless
ili pak notwithstanding
ili pak only
ili pak otherwise
ili pak yet
izleći piliće incubate
izmiliti crawl out
jedrilica glider
jedrilica sail
jedrilica scooter
jedrilica yacht
jedriličar glider pilot
jedriličar yachtsman
jedriličarstvo yachting
kamilica camomile
karanfilić clove
kobilica (brod) keel
koji priliježe adjacent
kompilirati compile
kompilirati quilt
konzilijum consultation
leći (piliće) hatch
lemilica soldering iron
lemilica soldetron
letilica aircraft
linija vodilica gridline
lječilište health resort
lječilište spa
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ili
- prevod za riječ: ili


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ali | li | i?i | ill |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba