Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abomination odvratnost
agglutinate prilijepiti
agglutinate slijepiti
agglutination aglutinacija
agglutination skupljanje
artificial insemination umjetna oplodnja
assassinate ubiti
assassination ubistvo
assassination attempt atentat
calcination kaljenje
calcination oksidacija
calcination pečenje
calcination pretvaranje u kreč
calcination žarenje
calcinator kalcinator
calcinator peć za žarenje
chlorinate klorirati, hlorisati
co ordinate istog stepena
co ordinate koordinata
co ordinate koordiniran
co ordinate priređen
co-ordinate istog stepena
co-ordinate koordinata
co-ordinate koordiniran
co-ordinate priredjen
co-ordinate priređen
combination kombinacija
combination spoj
contaminate zaprljati
contaminate zaraziti
contamination infektivnost
contamination zagađivanje
contamination zaraza
contamination zaraženost
coordinate koordinirati
coordination koordinacija
country of destination zemlja odredišta
culminate doći do kraja
culminate doći do vrha
culmination kulminacija
decontaminate dezinfikovati
decontaminate raskužiti
denominate nabrojan
denominate naimenovati
denominate nazivati
denomination apoen
denomination naimenovanje
denomination naziv
denomination veroispovest
denomination vjeroispovijes
denomination vrednost novca
denomination vrijednost novca
denominator imenilac
denominator imenitelj
destination odredište
destination opredeljenje
destination opredjeljenje
destination sudbina
destination svrha
determinate konačan
determinate odrediti
determinate odredjen
determinate određen
determination odlučnost
determination odredba
determination određivanje
discriminate odvajati
discriminate praviti razlik
discriminate praviti razliku
disinclination nenaklonost
disinclination neraspoloženos
disinclination neraspoloženost
disseminate rasturati
disseminate razbacivati
disseminate sejati
disseminate sijati
dominate dominirati
dominate gospodariti
domination dominacija
eliminate eliminisati
eliminate isključiti
eliminate otkloniti
eliminate otstraniti
elimination isključenje
elimination otklanjanje
examination ispit
examination pregled
exterminate iskoreniti
exterminate iskorjeniti
exterminate istrebiti
exterminate istrijebiti
extermination iskorenjivanje
extermination iskorjenjivanje
extermination istrebljivanje
extermination istrebljivanje, istr
extermination uništenje
fascinate fascinirati
fascinate opčiniti
fascinate očarati
fascinate zasjeniti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: inat
- prevod za riječ: inat

Naš jezik Engleski jezik
inat spite
batinati bludgeon
kalcinator calcinator
kombinat industrial complex
koordinata co ordinate
koordinata co-ordinate
koordinata y y-coordinate
nominativ nominative
ordinata y-axis
pamučni kombinat cotton nill
prekljinati admonish
tekstilni kombinat textile mill
terminator terminator


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| gnat | inapt | nat |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba