Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
anniversary godišnjica
cash on delivery pouzeće
coach-driver kočijaš
cod liver jetra bakalara
cod-liver jetra bakalara
deliver dostaviti
deliver isporučiti
deliver izručiti
deliver osloboditi
deliver predati
deliverance izbavljenje
deliverer predatelj
delivery doprema
delivery dopremiti
delivery dostava
delivery isporuka
delivery izručenje
delivery porodjaj
delivery porođaj
delivery predaja
delivery uručenje
delivery conditions uslovi isporuke
delivery period vrijeme isporuke
delivery term rok isporuke
diver gnjurac
diverge razilaziti se
divers razni
divers raznovrstan
diverse drugačiji
diverse različit
diversion diverzija
divert odvratiti
divert skrnuti
divert zabavljati
driver drajver
driver gonič
driver hvatalo, vodilo
driver pobudjivač
driver pobuđivač
driver pokretač
giver davalac
hold up deliveries obustaviti isporuke
hold up deliveries prekinuti isporuke
indivertible neizbježan
liver džigerica
liver jetra
livery livreja
national university narodni univerzitet
national university narodno sveučilište
pile driver zabijač stubova
pile-driver zabijač stubova
quiver drhtati
quiver drhtati
quiver tobolac
quiver treperenje
quiver treperiti
quiver tulac
receiver prijemnik
receiver primalac
receiver sudski izvršitelj
receiver tel.slušalica
receiver telefonska slušalica
river potok
river reka
river rijeka
river bank obala
river bed korito rijeke
river-bed korito reke
riverside obala reke
riverside obala rijeke
riverside priobalni pojas
screw driver odvijač
screwdriver odvijač
screwdriver odvrtka
screwdriver šrafciger
selsin driver selsinski pogon
sender-receiver primo-predajnik
shiver cvokotanje
shiver drhtanje
shiver drhtati
shiver krhkotina
shiver krhotina
shiver odlomak
shiver treperiti
shivery drhtav
shivery krhak
shivery loman
shivery plašljiv
shivery treperav
slave driver eksploatator
slave driver izrabljivač
slave driver nadzornik robova
slave-driver izrabljivač
slave-driver nadzornik robo.
sliver iver
sliver luč
terms of delivery uslovi isporuke
time of delivery vrijeme isporuke
transceiver primopredajnik
truck driver kamiondžija
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: iver
- prevod za riječ: iver

Naš jezik Engleski jezik
iver chip
iver sliver
iver splinter
diverzant commando
diverzant saboteur
diverzija diversion
diverzija sabotage
iverak butt
iverak (riba) dab
iverploča plywood
narodni univerzitet national university
široko divergen wide-angle
univerzalan all-purpose
univerzalan all-round
univerzalan univeresal
univerzalan universal
univerzalan utility-type
univerzalan versatile
univerzalna kliješta universal pliers
univerzalni instrume avometer
univerzalni instrume unimeter
univerzalni ključ monkey spanner
univerzalni ključ shifting spanner
univerzalni ključ universal wrench
univerzalno universally
univerzalnost versatility
univerzetsko dvorišt campus
univerzitet varsity
univerzitetski academic
univerzitetski academical


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| zver | diver | ever | giver | ive | liver | over | river |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba