Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
kome whom
filmska komed. comic
filmska komedija comic
izmjeriti nekome pul take someone's pulse
kome nema ravna unmatched
komedija comedy
komedija farce
komedijaš clown
komedijaš comedian
komemoracija commemorate
komemoracija commemoration
komemorirati commemorate
komentar annotation
komentar comment
komentar commentary
komentarisati comment
komentator commentator
komentirati comment
komercijalan business
komercijalan commercial
komercijalna banka commercial bank
komercijalni direkto business manager
komešanje bustle
komešanje commotion
komešanje fluster
komešanje fuss
komešanje stir
komesar commissar
komesar commissary
komesarijat commissariat
komešati se flounce
kometa comet
na kome whereon
prekomeran redundant
pristajati (kome, če go with
prokomentarisati annotate
uručiti nekome hand over
uručiti nekome surrender
viskometar viscometer
viskometron viscometron


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| come | dome | home | some | tome | koje |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba