Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
lako easly
lako lightly
lako readily
boje i lakovi paints and varnishes
koji lako isparava non persistent
koji lako vetri non-persistent
lako guranje nudge
lako isparavanje volatilization
lako isparavanje volatization
lako isparljiv volatizable
lako koplje dart
lako kvarljiv perishable
lako obradiv tractable
lako pobijediti walkalkover
lako pokretljiv voluble
lako pokvarljiv damageable
lako prenosiv pokretan
lako spavati doze
lako svarljiv digestible
lako udaranje tap
lako udarati tap
lako udariti tip
lako, lahko lightly
lako, lahko readily
lakoća ease
lakoća facility
lakoća levity
lakoća lightness
lakog morala dissolute
lakom avid
lakom greedy
lakom rapacious
lakomislen airy
lakomislen flighty
lakomislen light-minded
lakomislen unthingking
lakomislenost firvolity
lakomislenost flippancy
lakomislenost levity
lakomost avidity
lakomost greed
lakomost rapacitiy
lakomost rapacity
lakonski laconic
lakouman hare brained
lakouman hare-brained
lakoumnost levity
lakovati varnish
lakoveran credulous
lakoveran gullible
lakovjeran credulous
lakovjeran gullible
lakovjeran čovjek dupe
leteti lako flit
mlakost clemency
oblakoder sky scraper
oblakoder sky-scraper
olako lightly
olako, olahko easily
polako slowly


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lak | iako | kako | tako | lakom | jako | ako | lake | olako | laso | liko |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba