Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
lava lava
lavatory nužnik
lavatory toalet

Naš jezik Engleski jezik
lava lava
bojeva glava warhead
glava chapter
glava chump
glava head
glava nob
glava noddle
glava noodle
glava nut
glava pate
glava patriarch
glava poll
glava self
glava skull
glava tip
glava šećera loaf sugar
glava šećera loaf-sugar
glava vijka bolt-head
glava za bušenje cutter head
glava za glodanje cutter head
glava za pisanje type font
glava za pisanje write head
glava za upisivanje writing head
glavar chief
glavati lenjir t-square
glavati lenjir tee square
glavav heading
iznenadna poplava spate
lavabo washbasin
lavandula lavender
leptirasta glava wing head
masivna glava bulkhead
naglavak collar
naglavak sleeve
naglavak spigot
naglavak tag
nagomilavanje accumulation
nagomilavanje affluence
nagomilavanje agglomeration
nagomilavanje concourse
nagomilavanje cumulation
neslavan imfamous
neslavan inglorious
obdelavati farm
obdelavati till
obdjelavati farm
obrtna glava turret
plavac pumice
poglavar crkve pontiff
poplava flood
poplava flush
poplava freshet
poplava overflow
postaviti naglavačke upside down
pravoslavac Orthodox
pravoslavan orthodox
pravoslavan ortodox
priključna glava terminal box
proslava blazon
proslava bonifire
proslava celebration
proslava commencement
proslava gala
punoglavac larva
punoglavac tadpole
slava fame
slava glory
slava honor
slava kudos
slava odour
slava renown
slavan eminent
slavan famous
slavan glorious
slavan illustrious
slavan noted
slavan renowned
splavar rafter
splavar raftsman
šupljoglavac buffer
tupoglavac mule
tupoglavac noodle
tupoglavac numskull
tvrdoglavac mule
zglavak wrist


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| la?a | glava | kava | slava | larva | lav | lave | lala | java |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba