Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
linija line
linija streak
avionska linija air-route
demarkaciona linija demarcation line
homogena linija uniform line
isprekidana linija broken line
iznajmljena linija leased line
kosa linija bias
linija fronta front line
linija nultih deklin agonic line
linija opisa objekat collout line
linija rasta trendline
linija razlaganja trace
linija stroja alignment
linija vodilica gridline
linijaš wireman
međumjesna linija trunk
najamna linija tie line
nulta linija baseline
pobočna linija side line
pobočna linija side-line
polit.linija policy
politička linija policy
provjera linija boresight
puna linija solid line
radna linija action line
srednja linija axis
telefonska linija talk line
telegrafska linija telegraph line
usmjerena linija sensed line
uspravn. linija vertical
uspravna linija vertical
vezna linija tie line
vodna linija waterline
zauzeta linija busy line
zračna linija airline
zračna linija airway


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?inija | lining | litija | linija |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba