Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
lira lira
unafamilira nepoznat

Naš jezik Engleski jezik
lira lira
anulirati annul
anulirati avoid
anulirati cancel
anulirati vacate
asembliranje assemblage
cirkulirati circulate
demolirati demolish
destimulirati discourage
dublirati dub
dublirati understudy
ejakulirati ejaculate
emajlirati anneal
formuliranje, formul wording
gestikulirati gesticulate
hohštaplirati show off
instaliranje installation
instalirati instal
instalirati install
instalirati žicu wire
izolirati insulate
izolirati isolate
kabliranje cabling
kaliranje shrinkage
kamuflirati camouflage
kapitulirati surrender
koji stimulira provocative
kompilirati compile
kompilirati quilt
kondoliranje condolence
kontrolirati control
modeliranje breadboarding
modeliranje simulation
modelirati model
modulirati modulate
neizoliran naked
nemoduliran unmodulated
nivelirati level
oscilirati oscilate
oskulirati sound
patroliranje patrol
patrolirati patrol
poliranje polich
poliranje polishing
polirati blanch
polirati buff
polirati polish
reguliranje adjustment
silirana krma ensilage
simulirajuća mreža network analog
simuliran assumed
simulirani simulated
simuliranje simulation
simulirati assume
simulirati dissimulate
simulirati malinger
špekulirati stag
stimulirati stimulate
tabeliran tabulated
tabeliranje tabulating
tabeliranje tabulation
tabelirati tab
tabelirati tabulate
tabuliranje tab
tabulirati tab
tabulirati tabulate
tremolirati quaver
triangulirati triangulate
uređaj za tabuliranj tab feature
ventilirati ventilate


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| liga | lipa | litra | ira |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba