Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
list lista
list listati
list nabrajati
list popis
list popisati
list spisak
advance listing novi list
amplistat amplistat
amplistat eletromagnetno pojač
annalist letopisac
annalist ljetopisac
annalist pisac anala
astroballistic astrobalistički
ballistic balistički
ballistics balistika
become listless obamrijeti
bicyclist biciklista
blister antenski poklopac
blister blister
blister mjehur
blister plik
blister-copper blister-bakar
blistering stvaranje mjehura
bulleted list popis s oznakama
bulleted list popis sa oznakama
capitalist kapitalist(a)
centralistic centralistički
checklist provjera liste
custom lists korisničke liste
cyclist biciklista
drop-down list box okvir sa padajućim p
enlist upisati se
finalist finalista, finalist
fundamentalist fundamentalist(a)
glisten blistati
glisten sjati
idealist idealist(a)
idealistic idealistički
imperialist imperijalist
imperialistic imperijalistički
journalist novinar
journalistic novinarski
list box okvir sa popisom
list button gumb za okvir s popi
list entries stavke liste
listen poslušati
listen slušati
listener slušalac
listing listanje
listing nabrajanje
listless neraspoložen
listless ravnodušan
materialist materijalist(a)
materialistic materijalist(a)
materialistic materijalist.
medalist dobitnik medalje
monopolist monopolista
motor cyclist motociklist
nationalist nacionalist(a)
naturalist biolog
naturalist naturalista
naturalist prirodnjak
naturalist prirodoslovac
nose and throat specialist otorinolaringolog
novelist pisac romana
numbered list numerirani popis
price list cjenik
price list cjenovnik
price-list cenovnik
pugilist bokser
reading list lektira
realistic istinit
realistic realan
realistic stvaran
ritualistic obredni
socialist socijalistički
socijalistic socijalistički
solistron solistron
somnambulist mjesečar
specialist stručnjak
specialist stručnjak
stylist stilista
surrealist nadrealist(a)
text box end list box okvir teksta i okvir
unrealistic nerealan
waiting list lista čekanja

Naš jezik Engleski jezik
list blade
list calf
list leaf
list page
list sheet
list sole
amplistat amplistat
anketni listić questionnaire
astrobalistički astroballistic
automobilist motorist
balistički ballistic
balistika ballistics
biciklista bicyclist
biciklista cyclist
blistanje sparkle
blistanje splendour
blistati blaze
blistati glisten
blistati sheen
blistati sparkle
blistav ablaze
blistav bright
blistav brilliant
blistav dazzling
blistav flamboyant
blistav garish
blistav glossy
blistav resplendent
blistav shining
blistav shiny
blistav sparklin
blistav sparkling
blistav splendid
blistav nakit tinsel
blistav sjaj burnish
blistava kapljica spangle
blistavost brilliance
blistavost brilliancy
blister blister
blister-bakar blister-copper
brodogradilište dockyard
brodogradilište shipyard
centralistički centralistic
čistilište purgatory
dnevni list news paper
dnevni list news-paper
finalista, finalist finalist
formalista prig
fundamentalist(a) fundamentalist
glasački listić ballot
gledalište audience
gledalište auditorium
glista worm
gradilište building site
gradilište plot of land
gradilište site
gubilište scaffold
hvalistati se vaunt
idealist(a) idealist
idealistički idealistic
igralište field
igralište links
igralište play ground
igralište playground
igralište playing field
igralište za golf golf course
imperijalist imperialist
imperijalistički imperialistic
izbjeglištvo exile
izbjeglištvo refuge
izlistan written-out
kalajni list tinfoil
kapitalist(a) capitalist
kazalište theater
kazalište theatre
klijalište hotbed
klistir enema
klistirati give an enema
klizalište rink
klizalište skating rink
komandna lista bill explosion
kontni list account sheet
korisničke liste custom lists
krsni list birth certificate
kukasta glista hookworm
kupalište bathing spot
kupalište seaside resort
list (papira) sheet
list (riba) flounder
list čaja tea leaf
list papira sheet of paper
list pisma letter head
list pisma letter sheet
list za bojenje paintbrush
lista bill
lista list
lista roll
lista schedule
lista table
lista čekanja waiting list
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: list
- prevod za riječ: list


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ist | lista | kist | fist | gist | last | lest | lift | lisp | lit | lost | lust | mist | ist | vist |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba