Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
manage gospodariti
manage manipulisati
manage nadgledati
manage obuzdavati
manage omogućiti
manage snaći se
manage udesiti
manage upravljati
manage voditi
adobe type manager aplika. za upravljan
adobe type manager aplikacija za upravl
business manager komercijalni direkto
company for water management vodoprivredno preduz
deputy manager zamjenik direktora
general manager generalni direktor
management direkcija
management gospodarstvo
management poslovanje
management rukovanje
management uprava
management upravljanje
management (of a business) rukovodstvo (uprava)
manager direktor
manager ekonom
manager gazda
manager gospodar
manager menadžer
manager poslovođa
manager predstojnik
manager ravnatelj
manager rukovalac
manager rukovodilac
manager upravnik
managerie menažerija
sales manager rukovodilac prodaje
self-management samoupravljanje
technical manager tehnički direktor
unmanageable ne podnosi kontrolu
unmanageable nepodesan za rukovan
works manager poslovođa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bandage | carnage | damage | emanate | garage | magnate | manacle | manager | mandate | mane | mange | manger | mangle | mangy | manse | mantle | manure | marge | massage | menace | mirage | range | ravage | savage | tankage | vantage |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba