Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
move dirnuti
move gibati
move korak
move kretanje
move maknuti
move micati
move micati se
move mrdati
move odseliti
move pobuditi
move podneti
move podnijeti
move pokrenuti
move pokret
move pomaknuti
move pomaći
move pomicanje
move pomicati
move pomjeriti
move postupak
move potez
move potez
move potstaći
move premještanje
move prenošenje
move preseliti se
move radnja
move rasti
move razvijati s
move uzbuditi
hair-remover depilator
move away premjestiti se
move away preseliti s
move back ići natraške
move back uzmicati
move down pomakni prema dole
move up pomakni prema gore
moveable pokretan
moveable pomičan
moved ganut
movement kretanje
movement mah
movement pokret
remove iseliti
remove odijeliti
remove odneti
remove odnijeti
remove odstraniti
remove odvoditi
remove odvoziti
remove opustiti
remove osloboditi
remove skinuti
remove skloniti
remove udaljiti
remove ukloniti
seasonal stock movement sezonsko kretanje za
self-moved samopokretan
to move away premestiti se
to move away preseliti se
to move back ići natraške
unmoved neganut
unmoved nepokoleban
unmoved nepokrenut


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| more | cove | dove | hove | love | mode | mole | mope | mote | moved | moje | rove | ove | wove |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba