Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
put baciti
put hitnuti
put metnuti
put podneti
put podnijeti
put položiti
put postaviti
put potstaći
put prouzrokovati
put staviti
put stavjanje
put stavljanje
active computer računar u radu
amputate amputirati
amputate otseći
amputate otsjeći
amputation amputacija
analog computer analogni računar
biocomputer biokompjuter
bring into disrepute ozloglasiti
computation prebrojavanje
computation prebrojavanje
computation računanje
compute procijeniti
compute računati
computer elektronski računar
computer kompjuter
computer računalo
computer file datoteka
computerization kompjuterizacija
deputation delegacija
deputation izaslanstvo
depute dati punomoćje
depute delegirati
deputize delegirati
deputize zamenjivati
deputize zamjenjivati
deputize zastupati nekog
deputy izaslanik
deputy namjesnik
deputy pomoćnik
deputy predstavnik
deputy zamenik
deputy zamjenik
deputy član izaslanst.
deputy član izaslanstva
deputy manager zamjenik direktora
deputyship namjesništvo
digital computer digitalni računar
disputable sporan
disputable sumnjiv
disputant diskutant
dispute pobiti
dispute rasprava
dispute raspravljati
dispute razlika u mišljenju
dispute spor
dispute sporiti
dispute svadja
dispute svađa
disreputable na lošem glasu
disreputable nepristojan
disreputable ozloglašen
disrepute loš ugled
He put his foot in it. Baš je odvalio.
impute pripisati
imputed bezobrazan
incomputable bezbrojan
indisputable neosporan
input dovodjenje
input dovođenje
input transmisija
input ulaz
my computer moj kompjuter
output izlaz
output izlazni podaci
output izlazni rezultat
output izljev
output produkcija
output proizvodnja
output writer izlazni pisač
put aside odlagati
put aside odložiti
put in order poredati
put in quarantine staviti u karantin
put into operation pokrenuti
put into operation pustiti u rad
put on nabaciti
put on nataknuti
put on nataći
put on navući
put on (shoes) obuti
put on (shoes) obuvati
put on one's (shoes) obuvati se
put out gasiti
putative narodan
putrefaction truljenje
putrefy istruleti
putrefy istruliti
putrefy raspadati s
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: put
- prevod za riječ: put

Naš jezik Engleski jezik
put avenue
put causeway
put line
put passage
put path
put pathway
put ride
put road
put round
put route
put thoroughfare
put tour
put track
put trajectory
put transit
put trip
put way
amputacija amputation
amputirati amputate
autoput motorway
autoput superhighway
barikada na putu roadblock
besputan pathless
biti na putu be away
blokirati puteve set up a roadblock
bračno putovanje honeymoon
bućkanje putera buttermilk
devet puta ninefold
dijagram put-vrijeme yield-time diagram
dio puta distance
doputovati arrive
drugorazr. put by-way
drugorazredni put by way
dvaput twice
glavni put highroad
glavni put thoroughfare
glavni put trunk road
gornji kaput overcoat
grupno putovanje package tour
iskusan putnik roadster
izgubiti put straggle
jedanput once
kaput coat
kaput overcoat
kišni kaput raincoat
klizni put slideway
kolski put drive
kraći put shortcut
kratak kaput jacket
kratak kaput pea jacket
kratak kaput pea-jacket
kratka uputstva briefing
krčiti put pioneer
krenuti putem take the road
krivina puta banking
kružni put ring road
linijski putnički av airliner
mlečni put galaxy
mliječni put galaxy
morski put seaway
na po puta midway
na pola puta midway
najedanput all at once
najkraći put bee line
neravan put bumpy
nesputavan unhampered
neuputan inadvisable
novčana uputnic money order
novčana uputnica money-order
obilazan put indirect route
odjedanput suddenly
osiguranje putnika travel insurance
osnovno uputstvo base notation
otputovati depart
otputovati play
plan puta itinerary
pogrešnim putem astray
poput like
poput atoma atomlike
poštanska uputnica money order
poštanska uputnica postage
preći dio puta travel a distance
prekinuti put. bait
prekinuti putov bait
preprečiti put obstruct
prepriječiti put beset
presecanje puta confluence
presijecati put confluence
prevoz putnika transportation of passengers
prevoz vod.put. shipping
prevoz vodenim putem shipping
pristuputi access
proputovanje peregrination
proputovati perambulate
proputovati tour
put na moru seaway
put prenosa bus
put sa putarinom turnpike
putanja lane
putanja orbit
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: put
- prevod za riječ: put


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ut | kut | pust | pult | but | prut | pun | cut | pet | gut | hut | jut | pub | nut | out | pat | pit | pot | pout | pug | punt | pup | pus | puk | pu? | rut | ut | puto | pu | putm |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba